Poster

Central Enhed for Infektionshygiejne har udarbejdet materiale der kan rekvireres ved at kontakte Central Enhed for Infektionshygiejne.

Bestillingsliste sendes til Central Enhed for Infektionshygiejne, CEImail@ssi.dk.

 

A4 poster
Forside Poster 9 Poster  9: Sådan udfører du korrekt håndhygiejne (pdf)
Forside Poster 10 Poster 10: Sådan udfører du korrekt hånddesinfektion (pdf) Poster 10b: Anbefalinger vedrørende hånddesinfektion (pdf). Kun som download.
Forside Poster 11 Poster 11: Sådan udfører du korrekt håndvask (pdf)
Smittekæde  Poster 16: Smittekæden (pdf)
 Forside-Poster_17  Poster 17: Håndvask - Offentlige toiletter (pdf)
 Kun som download

 

Laboratorie
Poster 12: De 8 arme (pdf)
Kun som download

 

A3 - Primærsektoren
Poster A Poster A: Brug værnemidler når det er nødvendigt (pdf)
Poster B Poster B: De fire huskeregler (pdf)

 

Hvis du ønsker at benytte CEI's materialer, så læs her om SSI's generelle ophavsrettigheder.