Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning

Aktuelt

  WHO håndhygiejnedag 5. maj 2024
  
  
  WHO inviterer til global undersøgelse, om minimumskrav til infektionshygiejne på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Læs mere om undersøgelsen her
  
  
  Det voldsomme regnskyl i juni 2023 har givet anledning til bl.a. oversvømmede kældre med vand, der kan være fækalt forurenet. Læs mere her om infektionshygiejniske forholdsregler ved oprydning
  
  
  Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom, 2. udgave 2023 ligger til fri download
  
  
  Revideret udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Desinfektion i sundhedssektoren, 2.1 udgave 2023 ligger til fri download.

De seneste udgaver af CEI-NYT findes i vores nyhedsbrevarkiv. Tidligere udgaver kan rekvireres via CEImail@ssi.dk.

Abonner på CEI-NYT

Aktuelt

Temaer