Undervisning

Interaktivt undervisningsmateriale om infektionshygiejne

Nedenstående interaktive undervisningsprogrammer er udarbejdet for at understøtte bestræbelserne på at forebygge smitsomme sygdomme og reducere antallet af sundhedssektorerhvervede infektioner. Kursusmodulerne kan anvendes som led i den løbende opkvalificering af personalets kompetencer både præ- og postgraduat.

Målet med undervisningsmaterialerne er at understøtte en bedre efterlevelse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer. Herudover forsøger undervisningsprogrammerne at skabe refleksion over, hvorfor man ikke altid gør, som man bør, og dermed at sætte snakken i gang om, hvordan man bliver bedre til at gennemføre en god hygiejne til gavn for alle i sundhedsvæsenet.

Undervisningsmaterialerne er baseret på litteraturstudier og på kvalitative og kvantitative undersøgelser. 

Alle undervisningsmaterialer kan anvendes på tablets, smartphone og pc. Såfremt der er driftsforstyrrelser vil dette fremgå af denne hjemmeside.

 Interaktivt undervisningsmateriale
VAV logo

Værd at vide om håndhygiejne - VAV

Håndhygiejne er en effektiv og veldokumenteret metode til at forebygge smittespredning.

Alligevel er det under 50% af sundhedspersonalet, der gør det, når de skal! Læs om de mange forklaringer her!

E-læring VAV dansk

Hand hygiene in English

VAVK logo

Værd at vide om håndhygiejne - Kursusmodul - VAVK

Håndhygiejne er en effektiv og veldokumenteret metode til at forebygge smittespredning. Test din viden om hvordan og hvornår man udfører håndhygiejne i dette kursusmodul!

E-læring VAVK

VAVP logo

Værd at vide om hygiejne i primærsektoren - VAVP

Pleje i eget hjem kan også indebære en risiko for smitte.

Forebyggelse af institutionserhvervede infektioner gennem hygiejniske arbejdsrutiner er vigtigt - såvel på sygehuse som i primærsektoren. Hygiejnen skal derfor tillægges samme vægt i plejehjem, hjemmepleje og lignende som på sygehuse.

E-læring VAVP

UVI logo

Værd at vide om forebyggelse af kateterrelaterede urinvejsinfektioner - Kursusmodul - UVI

Kateterrelaterede urinvejsinfektioner kan forebygges ved en målrettet indsats. Test din viden og din praksis i dette kursusmodul!

E-læring UVI

e-Bug logo

e-Bug

e-Bug er et interaktivt undervisningsmateriale, der retter sig mod mellemtrinet og udskolingstrinet i folkeskolen.
Materialet er udviklet i et samarbejde mellem 19 europæiske lande med det formål at lære unge mennesker om mikroorganismer og forebyggelse af smittespredning. Målet med at undervise i dette er at forebygge misbrug af antibiotika og dermed udvikling af antibiotikaresistens.
e-Bug kan rekvireres i bogform ved henvendelse til CEI – men alt materialet findes til download via www.e-Bug.eu

Se EMU, Udenrigsministeriet DANIDA, Toiletter og håndvask

Klik for at starte 
Undervisningsmateriale og spil

Hygiejnekursus

Hygiejnekursus for personer der erhvervsmæssigt håndterer levende grise

Et e-læringsprogram med fokus på hvordan man kan mindske risikoen for at sprede mikroorganismer fra stald til samfund.

Benyt link for at starte det åbne kursus, der ikke afsluttes med kursusbevis. Se mere på Rådgivningstjenesten.

Sæt fokus på hygiejnen

Vi håber, at du vil blive inspireret af materialet og får lyst til at sætte fokus på hygiejnen på din arbejdsplads. Materialerne indeholder en ordbog og en litteraturliste med henvisninger til håndhygiejne, hygiejne og relaterede problemstillinger. Kontakt din ledelse og din hygiejneorganisation og få råd og vejledning til at komme videre.

Postere

Til materialet er udarbejdet postere som kan rekvireres af sundhedsvæsenets brugere, hos SSI's Central Enhed for Infektionshygiejne. Se Poster for bestilling.

Kontakt

Du har mulighed for at stille spørgsmål om

Læs eventuelt mere om SSI's Central Enhed for Infektionshygiejne.

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

Se undersøgelse af baggrunden for det webbaserede undervisningsmateriale Værd at vide om håndhygiejne, pdf

Temaer