WHO 5. maj

Hvert år følger Central Enhed for Infektionshygiejne WHO´s opfordring om at sætte fokus på håndhygiejnens betydning i det sammenhængende sundhedsvæsen.

Målgruppe

Alle sundhedsfaglige medarbejdere i regionale og kommunale infektionshygiejniske enheder.

Håndhygiejnedagen 5. maj i Danmark

CEI sætter sammen med WHO fokus på håndhygiejne med refleksioner over årets tema og henvisning til relevant litteratur. Målet er at inspirere de regionale og kommunale infektionshygiejniske enheder til med lokale initiativer at sætte fokus på håndhygiejnen denne dag.

Oplægget for de enkelte 5. maj dage kan downloades her.

WHO 5. maj 2024 – Håndhygiejnedag

WHO 5. maj 2023 – Håndhygiejne og fællesskaber

WHO 5. maj 2022 – Reduktion af plastmaterialer i sundhedsvæsnet

WHO 5. maj 2021 – Håndhygiejne og smitte gennem luft