Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.

Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.

NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber og andre parter, herunder Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Se hvilke NIR der aktuelt er i høring.

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

”NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren” udgør sammen med ”NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand” de centrale elementer i infektionsforebyggelse i sundhedssektoren.

 

NIR Titel: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer
Forside_NIR Tandklinikker 2019_Hoeringsversion

for tandklinikker, 2. udgave 2019 (pdf). Høringsversion

Høringsperiode 27. februar til 4. april 2019. 

Forside NIR Noeglepersoner - Hoeringsversion

for nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for sundhedssektoren, 2. udgave 2019 (pdf). Høringsversion

Høringsperiode 11. februar til 25. marts 2019.  

Forside - NIR Genbehandling - Hoeringsversion

for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr, 1. udgave 2019 (pdf). Høringsversion

Høringsperiode 28. januar til 11. marts kl. 12.00

Forside NIR Endoskoper for genbehandling af fleksible endoskoper, 6. udgave 2018 (pdf)

www.ssi.dk/NIRendoskoper
Forside NIR HH om Håndhygiejne, 2. udgave 2018 (pdf)

www.ssi.dk/NIRhaandhygiejne
NIR Desinfektion Forside for desinfektion i sundhedssektoren, 1.3 udgave 2018 (pdf), Rettelsesblad til NIR Desinfektion

www.ssi.dk/NIRdesinfektion
Forside NIR Tandklinikker for Tandklinikker, 1.2 - April 2018 (pdf) Under revision. Rettelsesblad til NIR Tandklinikker

www.ssi.dk/NIRTandklinikker
Forside NIR præhospital om præhospital infektionshygiejne, 1. udgave 2016 (pdf)

www.ssi.dk/NIRpraehospital
Forside NIR Intravaskulaere for brug af intravaskulære katetre, 2.1 udgave 2016 (pdf). Rettelsesblad til NIR IV Katetre

www.ssi.dk/NIRivkatetre
Forside NIR Almen Praksis for Almen Praksis, 1. udgave 2015 (pdf)

www.ssi.dk/NIRalmenpraksis
Forside NIR Tekstiler om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, 1. udgave 2015 (pdf)

www.ssi.dk/NIRtekstiler
Forside NIR Rengoring for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler, 1. udgave 2015 (pdf)

www.ssi.dk/NIRrengoering
Forside NIR Operativt for det præ-, per- og postoperative område, 1.1. maj 2015 (pdf). Rettelsesblad til NIR Operativ

www.ssi.dk/NIRoperativ
Forside NIR Respirations 2 udg 2015 for håndtering af udstyr til respirationsterapi, 2. udgave 2015 (pdf)

www.ssi.dk/NIRrespirationsudstyr
Forside NIR UVI 1 udg 2014 forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler, 1.1.  Marts 2015 (pdf). Rettelsesblad til NIR UVI

www.ssi.dk/NIRuvi
Forside-NIR_Nybygning Nybygning og Renovering, 1. udgave 2013  (pdf)

www.ssi.dk/NIRnybygning
Forside NIR Nøglepersoner om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område, 1. udgave 2012 (pdf) Under revision

www.ssi.dk/NIRnoeglepersoner
Forside - Prionsygdom Prionsygdom, Hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte i sundhedssektoren. Retningslinjer. 1. udgave 2001 (pdf)
Forside - Kvalitetshåndbog Del I Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del I: Systemdel, 1. udgave 2000 (pdf) Under revision
Forside - Kvalitetshåndbog Del II Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del II: Den tekniske dokumentation - Kravspecifikationer, 1. udgave 2000 (pdf) Under revision
Forside - Kvalitetshåndbog Del III Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del III: Instruktioner, blanketter og skemaer - Eksempler, 1. udgave 2000 (pdf) Under revision
Forside - RogA Legionella Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom, 1. udgave 2000 (pdf)
Forside - Kirurgisk sårinfektion Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion, 1995 (pdf) Et litteraturstudie

Udgåede publikationer kan rekvireres hos Central Enhed for Infektionshygiejne, CEImail@ssi.dk

Temaer

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00