Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.

Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.

NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber og andre parter, herunder Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Se hvilke NIR der aktuelt er i høring.

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

”NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren” udgør sammen med ”NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand” de centrale elementer i infektionsforebyggelse i sundhedssektoren.

 

NIR Titel: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer
Forside NIR Almen Praksis for Almen Praksis, 2. udgave 2022 (pdf)

hygiejne.ssi.dk/NIRalmenpraksis
Forside NIR Tekstiler om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, 2. udgave 2022 (pdf)

hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler
Forside NIR Endoskoper
for genbehandling af fleksible endoskoper, 6.2. udgave 2021 (pdf). Rettelsesblad til NIR Endoskoper 

hygiejne.ssi.dk/NIRendoskoper
Forside-NIR_Nybygning

for nybygning og renovering i sundheds- og plejesektoren, 2. udgave 2021 er nu i høring. Høringsperiode 18. december 2020 til 22. januar 2021 kl. 12.00.  

NIR Primærsektoren

for plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder m.m., 1. udgave 2020 (pdf) 

hygiejne.ssi.dk/NIRPrimaersektor

Forside NIR Operativt
for det præ-, per- og postoperative område, 2. udgave 2020 (pdf)

hygiejne.ssi.dk/NIRoperativ
 
NIR Prionsygdom forside

om forebyggelse af prionsygdom i høring (pdf). Høringsperiode 11. oktober til 11. november 2019 kl. 12.00.

hygiejne.ssi.dk/NIRprionsygdom

Forside NIR UVI 1 udg 2014
forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler, 1.2.  Marts 2019 (pdf). Rettelsesblad til NIR UVI 

hygiejne.ssi.dk/NIRuvi
Forside - NIR Tandklinikker

for tandklinikker, 2. udgave 2019 (pdf). 

hygiejne.ssi.dk/NIRTandklinikker

Forside NIR Nøglepersoner

for nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for sundhedssektoren, 2. udgave 2019 (pdf).

hygiejne.ssi.dk/NIRnoeglepersoner

Forside NIR Genbehandling

for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr, 1. udgave 2019 (pdf).

hygiejne.ssi.dk/NIRGenbehandling

Forside NIR HH om Håndhygiejne, 2.1 udgave 2021 (pdf). Rettelsesblad til NIR Håndhygiejne

hygiejne.ssi.dk/NIRhaandhygiejne
NIR Desinfektion Forside for desinfektion i sundhedssektoren, 1.3 udgave 2018 (pdf), Rettelsesblad til NIR Desinfektion

hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion
Forside NIR præhospital om præhospital infektionshygiejne, 1. udgave 2016 (pdf)

hygiejne.ssi.dk/NIRpraehospital
Forside NIR Intravaskulaere for brug af intravaskulære katetre, 2.1 udgave 2016 (pdf). Rettelsesblad til NIR IV Katetre

hygiejne.ssi.dk/NIRivkatetre
Forside NIR Rengoring for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler, 1. udgave 2015 (pdf)

hygiejne.ssi.dk/NIRrengoering
Forside NIR Respirations 2 udg 2015 for håndtering af udstyr til respirationsterapi, 2. udgave 2015 (pdf)

hygiejne.ssi.dk/NIRrespirationsudstyr
Nybygning og renovering i sundheds- og plejesektoren Nybygning og Renovering, 1. udgave 2013  (pdf), under revision

hygiejne.ssi.dk/NIRnybygning
Forside - Prionsygdom Prionsygdom, Hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte i sundhedssektoren. Retningslinjer. 1. udgave 2001 (pdf). Under revision.
Forside - RogA Legionella Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom, 1. udgave 2000 (pdf)
Forside - Kirurgisk sårinfektion Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion, 1995 (pdf) Et litteraturstudie

Udgåede publikationer kan rekvireres hos Central Enhed for Infektionshygiejne, CEImail@ssi.dk

Temaer

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00