Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.

Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.

NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber og andre parter, herunder Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

”NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren” udgør sammen med ”NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand” de centrale elementer i infektionsforebyggelse i sundhedssektoren.

 

NIR Titel: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

Forside NIR Endoskoper

for genbehandling af fleksible endoskoper, 6. udgave 2018 (pdf)

www.ssi.dk/NIRendoskoper

Forside NIR HH

om Håndhygiejne, 2. udgave 2018 (pdf)

www.ssi.dk/NIRhaandhygiejne

NIR Desinfektion Forside

for desinfektion i sundhedssektoren, 1.3 udgave 2018 (pdf), Rettelsesblad

www.ssi.dk/NIRdesinfektion

Forside NIR Tandklinikker

 for Tandklinikker, 1.2 - April 2018 (pdf) Under revision. Rettelsesblad

www.ssi.dk/NIRTandklinikker

Forside NIR præhospital

om præhospital infektionshygiejne, 1. udgave 2016 (pdf)

www.ssi.dk/NIRpraehospital

Forside NIR Intravaskulaere

 

for brug af intravaskulære katetre, 2.1 udgave 2016 (pdf). Rettelsesblad

www.ssi.dk/NIRivkatetre

Forside NIR Almen Praksis

for Almen Praksis, 1. udgave 2015 (pdf)

www.ssi.dk/NIRalmenpraksis

Forside NIR Tekstiler

om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, 1. udgave 2015 (pdf)

www.ssi.dk/NIRtekstiler

Forside NIR Rengoring

for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler, 1. udgave 2015 (pdf)

www.ssi.dk/NIRrengoering

Forside NIR Operativt

for det præ-, per- og postoperative område, 1.1. maj 2015 (pdf). Rettelsesblad

www.ssi.dk/NIRoperativ

Forside NIR Respirations 2 udg 2015

for håndtering af udstyr til respirationsterapi, 2. udgave 2015 (pdf)

www.ssi.dk/NIRrespirationsudstyr

Forside NIR UVI 1 udg 2014

forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler, 1.1.  Marts 2015 (pdf). Rettelsesblad

www.ssi.dk/NIRuvi

Forside-NIR_Nybygning

Nybygning og Renovering, 1. udgave 2013  (pdf)

www.ssi.dk/NIRnybygning

Forside NIR Nøglepersoner

om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område, 1. udgave 2012 (pdf)

www.ssi.dk/NIRnoeglepersoner

Forside - Prionsygdom Prionsygdom, Hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte i sundhedssektoren. Retningslinier. 1. udgave 2001 (pdf)
Forside - Kvalitetshåndbog Del I

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del I: Systemdel, 1. udgave 2000 (pdf) Under revision

Forside - Kvalitetshåndbog Del II

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del II: Den tekniske dokumentation - Kravspecifikationer, 1. udgave 2000 (pdf) Under revision

Forside - Kvalitetshåndbog Del III

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del III: Instruktioner, blanketter og skemaer - Eksempler, 1. udgave 2000 (pdf) Under revision

Forside - RogA Legionella Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom, 1. udgave 2000 (pdf)
Forside - Kirurgisk sårinfektion Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion, 1995 (pdf) Et litteraturstudie
Udgåede publikationer kan rekvireres hos Central Enhed for Infektionshygiejne, CEImail@ssi.dk

Temaer

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00