Hygiejnekursus for tatovører

Statens Serum Institut har udarbejdet en bekendtgørelse  om hygiejnekursus for tatovører.

Tatoveringsloven stiller krav til hygiejnen på et tatoveringssted og til, at tatovører skal have gennemført et hygiejnekursus. Den af SSI udarbejdede bekendtgørelse præciserer hvilke læringsmål tatovøren skal tilegne sig for at kunne forebygge infektioner i forbindelse med tatovering på tatoveringssteder.

Læringsmålene omfatter bla. korrekt brug af værnemidler, håndhygiejne, håndtering af tatoveringsblæk samt viden om rengøring og desinfektion og forebyggelse af stik-og skæreuheld. Du kan læse nærmere i "Bekendtgørelse om hygiejnekursus for tatovører"

Gennemførelse af et hygiejnekursus for tatovører skal dokumenteres med et kursusbevis, som indeholder navn på kursusdeltager, indhold og varighed af kurset, dato for gennemførelse af kurset og navn på kursusudbyder.

Hvem udbyder kursus: Statens Serum Institut har ingen oplysninger om hvilke kursus-udbydere der forefindes. 

Hvis du vil vide mere kan du tage kontakt til relevante organisationer inden for tatoveringsbranchen.

Sikkerhedsstyrelsen udfører tilsyn og kontrollerer de hygiejniske forhold på tatoveringssteder. Fra 1. juli 2020 kontrolleres om alle, der tatoverer erhvervsmæssigt, har gennemført et hygiejnekursus. Du kan læse mere om krav til hygiejne på et tatoveringssted på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan finde en uddybende vejledning om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder på retsinformation.dk