Virale luftvejsinfektioner: konsensusnotat om smitte gennem luft

Notatet giver en opdateret faglig forståelse af, hvad smitte gennem luft er, i lyset af erfaringer opnået fra covid-19-pandemien. Notatet fokuserer på en erkendelse af, at spredning af virale luftvejsinfektioner i visse situationer sker over længere afstande end 2 meter. Disse situationer er karakteriseret ved en øget aerosolisering af luftvejsinfektioner (fx øget fysisk aktivitet), eller ved ophold af mange mennesker i dårligt ventilerede rum.

Konsensusnotatet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Pædiatrisk Selskab samt Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker.

Se konsensusnotat om smitte gennem luft