Infektionshygiejniske retningslinjer for covid-19

Se Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet covid-19 i sundhedssektoren.

Se Notat om aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet covid-19

Temaer