Fagligt Forum

Fagligt Forum er det årlige dialogmøde med sygehusenes hygiejneorganisationer og andre relevante samarbejdspartnere indenfor det infektionshygiejniske arbejde. Fagligt Forum blev etableret i 1977.

Formål og målgruppe

Fagligt Forum er et årligt dialogmøde med faglige repræsentanter for sygehusenes og kommunernes infektionshygiejniske enheder, sundhedssektorens styrelser og andre relevante samarbejdspartnere.

Formålet med mødet er en gensidig orientering og diskussion af emner, som har betydning for det forebyggende arbejde. Der udsendes dagsorden og præsentationerne publiceres på CEI´s hjemmeside.

Der er plads til max. 80 deltagere. Indkommer et større antal tilmeldinger, vil repræsentanter fra de infektionshygiejniske enheder have fortrinsret.

Kommende dialogmøde Links

 5. maj 2022

Fagligt Forum 2022

At forstå, overvåge og forebygge epidemier – erfaringer og læringspunkter fra covid-19 – del 3. Program under udarbejdelse. Tilmelding og program kommer til at kunne tilgås her

 

Afholdte dialogmøder Emner Præsentationer
Fagligt Forum 2021, del 2
 • At forstå, overvåge og forebygge epidemier – erfaringer og læringspunkter fra covid-19 – del 2
Program og præsentationer 
Fagligt Forum 2021, del 1 
 • At forstå, overvåge og forebygge epidemier – erfaringer fra covid-19
Program og præsentationer 
Fagligt Forum 2019
 • Vand - kan også give infektioner
 • Antibiotikaresistens og infektioner
 • Udbrud
Dagsorden og præsentationer (pdf)
Fagligt Forum 2018
 • Rigsrevisionens beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner
 • Antibiotika-resistente bakterier: overvågning og udbrud
 • Desinfektion
 • Overvågning 
Dagsorden og præsentationer (pdf) 
Fagligt Forum 2017 
 • Det nye CEI / Infektionsberedskab
 • Det nationale smitteberedskab
 • Udbrudshåndtering og samarbejde
Dagsorden og præsentationer (pdf) 
Fagligt Forum 2016
 • Nye kvalitetsindikatorer og infektionshygiejne
 • Multiresistente bakterier
 • Implementering af nye infektionshygiejniske indsatser
 • Infektionshygiejne i primær sektor
 • Heater cooler units
 • Infektionshygiejneuddannelse
Dagsorden og præsentationer (pdf)
2015, Statens Serum Institut
 • Nybygning af sygehuse
 • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer
 • Overvågning
 • Retningslinjer for multiresistente mikroorganismer
Dagsorden og præsentationer (pdf)
2014, Statens Serum Institut
 • Overvågning
 • Rengøring
 • Uddannelse
 • Ventilation på operationsstuer
Dagsorden og præsentationer (pdf)
2013, Scandic Copenhagen
 • Forebyggelsespakken i kommuner
 • NIR om Nybygning og Renovering
 • Genbehandling af udstyr
 • Desinfektionsmidler
 • Hydrogenperoxidforstøvere
Dagsorden, referat og præsentationer (pdf)
2012, Scandic Copenhagen
 • Elektronisk overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren
 • Forebyggelsespakke om infektionshygiejne på vej
 • Akkreditering i sundhedsvæsenet – erfaringer fra hygiejneområdet
Dagsorden, referat og præsentationer (pdf)