Fagligt Forum 2022

Afholdt den 5. maj 2022
Fagligt Forum er dialogmøde (normal et årligt) med sygehusenes og kommunernes hygiejneorganisationer og andre relevante samarbejdspartnere inden for det infektionshygiejniske arbejde.

Tidspunkt og sted

Afholdt torsdag den 5. maj 2021 kl. 10.00-16.00, gymnastiksalen, bygning 216, Statens Serum Institut.

Formål og målgruppe

Fagligt Forum er Central Enhed for Infektionshygiejnes dialog- og informationsmøde primært for sygehusenes og kommunernes hygiejneorganisationer og andre relevante samarbejdspartnere inden for det infektionshygiejniske arbejde. 

Program

Program til print, pdf. Præsentationer fra dagen vil kunne downloades fra nedenstående program efter Fagligt Forum.

Tidspunkt Emne: At forstå, overvåge og forebygge epidemier – erfaringer og læringspunkter fra covid-19 – del 3.
Hvordan forbereder vi os på næste epidemi? 

10.00 - 10.05 Velkomst, orientering v/ sektionsleder, overlæge, ph.d. Brian Kristensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / CEI, SSI
10.10 - 10.30 Udbrudsovervågning efter covid-19 – hvad skal vi have fokus på fremover nationalt? v/ faglig direktør, overlæge, ph.d. Tyra Grove Krause, Infektionsberedskab - Ledelse og stab, Epidemiologisk Infektionsberedskab, SSI
10.35 - 11.05 Evaluering af SUFs COVID-19 beredskab – er SUF parat til næste epidemi? v/ Afdelingsleder Mette Mønster Westergaard, Center for Sundhed og Forebyggelse, Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning
11.10 - 11.25 Kaffepause med brød
 

Organisering og beredskab

11.25 - 11.45 Hvordan kan man sikre en succesfuld omorganisering ved næste udbrudssituation? v/ sygeplejefaglig Forskningskonsulent, MPH. Iben Tousgaard, Enhed for sygeplejeforskning og Evidensbasering, Afdeling for Kvalitet og Uddannelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
11.50 - 12.10

Long covid-19 - Senkomplikationer til covid-19 v/ læge Marie Vejen Lungemedicinsk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde

12.15 - 12.35 Værnemidler: Beredskabslagre, logistik og samarbejde med regioner og andre v/ faglig direktør Lise Grove, Styrelsen for Forsyningssikkerhed
12.40 - 13.15 Frokostpause
  Miljøet og smitterisiko?
13.15 - 13.35  Luftkvalitet og smitte? v/ overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / CEI, SSI
13.40 - 14.00 Praktiske erfaringer med brug af UVC på Riget v/ afdelingslæge Kim Thomsen, IHE, Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Diagnostisk Center, Rigshospitalet
14.05 - 14.20 Praktiske erfaringer med UVC i Reg. Syd v/ overlæge Sanne Grønvall Kjær Hansen, Infektionshygiejnisk Enhed, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
14.25 - 14.30 CEIs forbehold for metoden v/ specialkonsulent cand.scient., ph.d. Christian Stab Jensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / CEI, SSI
14.35 - 14.50 Kontrol og rengøring - Mikrobiologisk renhed på enestuer med eget toilet og bad v/ hygiejnesygeplejerske, Master i medical science Tine Gerts, IHE, Sygehus Sønderjylland
14.55 - 15.10 Kaffepause

Orientering og afslutning
15.10 - 15.25 Nordisk uddannelse og Nordisk forskerseminar i infektionshygiejne v/emeritus, MD, ph.d. professor Rune Andersson, Global Health, Sahlgrenska Universitet, Gøteborg
15.25 - 15.45 Pseudomonasudbrud i Norge v/ overlege, PhD, MPH Kirsten Gravningen, Seksjon for resistens- og infeksjonsovervåking, Folkehelseinstituttet, Norge
15.45 - 16.00 Meddelelser fra CEI og afslutning v/ sektionsleder, overlæge Brian Kristensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, CEI, SSI