Desinfektionsmidler

Desinfektionsmidler bør anvendes rationel i sundhedssektoren af miljø-, arbejdsmiljø- og patientsikkerhedsmæssige årsager

CEI rådgiver om anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren. CEI's anbefalinger findes samlet i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren.

CEI foretager vurdering af produkter til desinfektion i sundhedssektoren. Læs mere om vurdering af desinfektionsmidler.

CEI er via Dansk Standards standardiseringsudvalg, S-342 - Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler, national repræsentant i det europæiske standardiseringsudvalg CEN/TC 216 - Chemical disinfectants and antiseptics, som udarbejder EN standarder for test af desinfektionsmidler til det medicinske område under den europæiske Standardiseringsorganisation CEN.

CEI samarbejder med og modtager rådgivning fra Regionernes Kemikalie Samarbejde (REKS), Region Hovedstadens Kemikalierådgivning, Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Teknologisk Institut, DHI og Arbejdstilsynet i et netværk, det såkaldte Kontaktforum for desinfektion. Ved årlige møder drøftes vigtige problemstillinger inden for desinfektionsområdet, nye desinfektionsmidler mm.

Endvidere samarbejder CEI med Lægemiddelstyrelsen i Kontaktforum for medicinsk udstyr med fokus på genbehandling.

Konsensusnotat

Et produkt til desinfektion i sundhedssektoren bør følge de principper for anvendelse af desinfektionsmidler i Danmark, som blev udarbejdet af infektionshygiejnisk fagekspertise fra hele landet i 2013: Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark (Historisk dokument).

Ved den seneste revision af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) Desinfektion i sundhedssektoren (ssi.dk), er Konsensusnotatet blevet revideret og integreret i afsnit 2, og er derfor nu historisk.

Det nu historiske konsensusnotat omhandler principper for rationel anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark.

Formålet med notatet var at

  • redegøre for den sundhedsfaglige konsensus om de væsentligste principper for anvendelse af desinfektionsmidler i Danmark
  • understøtte ved indkøb og brug af desinfektionsmidler i den danske sundhedssektor.

Et af de væsentligste overordnede principper er, at der kun anvendes kemisk desinfektion, når det er nødvendigt, og når rengøring alene ikke er tilstrækkeligt.

Notatet blev udarbejdet af infektionshygiejnisk fagekspertise fra hele landet, med repræsentanter fra de Regionale Infektionshygiejniske Enheder (IHE), Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker (FSFH), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM), Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne (DSCS), Miljøstyrelsen og CEI, SSI. Notatet har været i høring inden udgivelse. 

Andet materiale om desinfektion

CEI har desuden udarbejdet forskelligt relevant materiale, som kan ses her:  

Klorprodukter

Desinfektion & C. diff.

Vaginaldesinfektion

Klorhexidin til hud- og slimhindedesinfektion

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00

 

Temaer