Hent materiale

Oversigt for materiale udgivet af Central Enhed for Infektionshygiejne

Materiale udgivet af Central Enhed for Infektionshygiejne, samt andre infektionshygiejnisk relevante udgivelser.
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.
CEI har udarbejdet en række postere med illustration af infektionshygiejniske problemstillinger.
Se CEI præsentationer der har været anvendt ved kongresser og lignende
Informationsmaterialer indeholder retningslinjer for et afgrænset infektionshygiejnisk område.
Andet materiale, herunder bilag, rapporter og notater
Vurderinger af desinfektionsmidler samt andre produkter/metoder
MRSA, find relevant materiale under Infektionshygiejniske Retningslinjer for MRSA
Se video hvor korrekt håndvask bliver demonstreret.
Håndvask
WHO's video om hånddesinfektion 
Afhandlinger og specialer

 

Læs mere – et udvalg af fagtidsskrifter

-udenlandske tidsskrifter

Healthcare Infection society
American Journal of Infection Control
medizin hygiene prävention

- danske fagtidsskrifter

Ugeskrift for Læger
Sygeplejersken
Tandlægebladet