Præsentationer

Posters og titel på præsentationer som Central Enhed for Infektionshygiejne har deltaget med i nationale og internationale konferencer og lignende kan downloades her.

Ønsker du at vide mere om indhold i de enkelte foredrag kan du henvende dig til CEImail@ssi.dk.

Hvis du ønsker at benytte CEI's materialer, så læs her om SSI's generelle ophavsrettigheder

Poster Konference År
15 years of methicillin staphylococcus aureus epidemiology in Denmark, 2007 to 2021
15 years of methicillin Staphylococcus aureus epidemiology in Denmark, 2007 to 2021 (pdf),
Asja Kunøe, Tinna Ravnholdt Urth, Anne Kjerulf, Sarah K. Nørgaard, Andreas Petersen, Anders Rhoed og Brian Kristensen (alle SSI)
ECCMID Conference
Copenhagen 2023
2023
Doing things with numbers– how does infection prevention and control teams read surveillance data?
Doing things with numbers– how does infection prevention and control teams read surveillance data? (pdf),
Jette Holt (SSI)
ECCMID Conference
Copenhagen 2023
2023
Programs matters: Trends in the incidence of covid-19 among long-term care facility residents and citizens
Programs matters: Trends in the incidence of covid-19 among long-termcare facility residents and citizens (pdf),
Louise Scheel Hjorth Thomsen (SSI), Jette Holt (SSI), Asja Kunøe (SSI), Jens Kjølseth Møller, (Vejle Sygehus), Sarah Kristine Nørgaard (SSI) og Brian Kristensen (SSI)
ECCMID Conference
Copenhagen 2023
2023
2018 Expert Conference ALF
Infection prevention and control strategy in Denmark (pdf),
Anne Kjerulf (SSI)
3M™ West European Expert Conference on Reducing Intraluminal I.V. Infections, Barcelona
2018
2018 IDWeek
Increasing Incidence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Greenland (pdf),
Anne Kjerulf (SSI)
IDWeek, San Francisco 2018
Roll Up Folkemødet Bornholm 2018 Håndhygiejne (pdf),
Helle Amtsbiller (SSI)
Folkemødet, Bornholm 2018
2017 HTS Aftagning af vaernemidler Aftagning af værnemidler (pdf),
Helle Amtsbiller (SSI)
FSFH's temadag 2017
2016 D4 Poster_Billede Infektionshygiejniske retningslinjer i D4 (pdf),
Jette Holt (SSI), Anne Kjerulf (SSI) og Anne Birgitte Jensen (DIH, Nuuk)
NUNA MED, Nuuk 2016
2016 HTS NIR IFIC Making national infection control (IC) guidelines for the healthcare sector (pdf),
Helle Amtsbiller og Elsebeth Tvenstrup Jensen
IFIC 2016
ALF ECCMID 2015 Incidence and prevention of multidrug-resistant and virulent microorganisms in Greenland (pdf),
Anne Kjerulf
ECCMID  2015
ETJ 2015 ECCMID Resistant microorganisms and antimicrobial use in the Faroe Islands (pdf),
Elsebeth Tvenstrup Jensen
ECCMID 2015
2015 ETJ ECCMID E Poster From lab to reality – Experience from testing a new laundry detergent for chemical disinfection at low temperature (pdf),
Elsebeth Tvenstrup Jensen 
ECCMID  2015
2015 HTS IFIC How do Danish infection control units experience and handle the risk of development  of antibioticresistant microorganisms? (pdf),
Helle Amtsbiller
Congress IFIC, New Delhi, Indien 2015
Forside Poster 2015 IFIC Improving handhygiene after implementing a multimodal intervention programme (pdf),
Lisbeth Kyndi Bergen (RH), Helle Amtsbiller (SSI) 
Congress IFIC, New Delhi, Indien  2015
2014 HTS DKCS Hvordan oplever og håndterer de danske infektionshygiejniske
enheder risikoen for udvikling af antibiotikaresistente
mikroorganismer?
 (pdf), 
Helle Amtsbiller 
Årsmøde i DKCS 2014
2014 ETJ DKCS-HIS Low temperature chemical-thermal disinfection of textiles in healthcare –clean and safe? (pdf),
Elsebeth Tvenstrup Jensen
Årsmøde i DKCS
HIS
2014
2014 ETJ HIS The way towards the optimal national infection control guidelines (pdf), 
Elsebeth Tvenstrup Jensen
HIS 2014
HTS DKCS poster 2013 Et forslag til en håndterbar oversigt om adfærd, der skal udvises i forhold til infektionsfølsom kirurgi (pdf),
Helle Amtsbiller
Årsmøde i DKCS 2013
Forside Poster 2013 e-Bug e-Bug Denmark (pdf),
Jette Holt 
  2013
CSJ - HIS poster 2012 Possible decrease in the prevalence of hospital acquired infections during the accreditation process in the region of Northern Jutland, Denmark (pdf), 
Christian Stab Jensen
HIS 2012
ETJ HIS 2012 The use of disease burden scenarios at the municipal level: A tool to convince municipalities to upgrade infection prevention and control organization and competencies? (pdf),
Elsebeth Tvenstrup Jensen
HIS 2012
Forside - Poster JHO Boston Værd at vide  September 2012 (pdf),
Jette Holt
Medicine 2.0, Boston, Massachuset 2012
Poster JHO Grønland Grønland – Juli 2012 (pdf),
Jette Holt
Circum Polar Health Conference, Fairbanks, Alaska 2012
PosterHTS Incision-Drapes Infektionshygiejnisk vurdering før implementering af medicinsk udstyr og produkter i det danske sundhedsvæsen anbefales ! (pdf),
Helle Amtsbiller
Resultatet af diplomopgave udarbejdet i Smittskydd og Vårdhygien fra Nordic School of Public Health i Gøteborg  2010
Årsmøde i DKCS, november 2010 2010
Forside Poster 2010 Trice Training in infection control in europe (pdf),
Jette Holt og Elsebeth Tvenstrup Jensen
TRICE, Udine  2010
2009 WHO Everything you need to know on hand hygiene! - an inspiration to create your own hand hygiene campaign (pdf),
Jette Holt
WHO 2009
2007 ICNA
E-LEARNING –a new approach to behavioural change (pdf),
Jette Holt
ICNA 2007