Organisering

Centrale aktører, love og regler

Her finder du beskrivelser af og links til alle centrale aktører, love og regler, bekendtgørelser, vejledninger, faglig rådgivning, standarder og retningslinjer inden for det infektionshygiejniske område. 

Internationale aktører som har betydning for infektionshygiejnen i Danmark er også nævnt.

Organisering

Nationalt fastlægger flere myndigheder krav til hygiejne og er myndighedsudøvende.

Regionalt er der for hver region en eller flere infektionshygiejniske enheder (IHE).

Lokalt fastlægges det infektionshygiejniske arbejde på regionalt, hospitals-, kommunalt eller institutionsniveau ud fra gældende love, vejledninger, retningslinjer osv.

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) rådgiver og vejleder ministerier, styrelser samt de lokale IHE'er og udgiver Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00

 

Temaer