Strategigruppen

I gruppen diskuteres relevante og centrale emner inden for infektionshygiejne. 

Den infektionshygiejniske strategigruppe er et forum for regionale og centrale fagspecialister inden for infektionshygiejne samt repræsentanter fra Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne. De regionale specialister er udpeget af de enkelte regioner.

Strategigruppen har til formål at sikre fokus på infektionshygiejniske emner indenfor det regionale og centrale sundhedsvæsen og hermed understøtte det regionale og centrale samarbejde samt medvirke til deltagelse i internationalt samarbejde.

Der afholdes ca. 2 møder årligt, hvor relevante og centrale emner inden for infektionshygiejne diskuteres. CEI arrangerer møderne og skriver referat. Fremover vil der foreligge konklusionsreferater på CEI’s hjemmeside.

Referat

Strategimøde september 2022 (pdf)

Strategimøde marts 2022 (pdf)

Strategimøde oktober 2021 (pdf)

Strategimøde marts 2021 (pdf)

Strategimøde oktober 2019 (pdf)

Strategimøde april 2019 (pdf)

Strategimøde oktober 2018 (pdf)