Strategigruppen

I dette nationale forum diskuteres relevante og centrale emner inden for infektionshygiejne

Den infektionshygiejniske strategigruppe er et nationalt forum for regionale, kommunale og centrale fagspecialister inden for infektionshygiejne samt repræsentanter fra Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektionsforebyggelse og Kommunernes Landsforening. Medlemmer af strategigruppen er udpeget af deres respektive organisationer.

Strategigruppen har til formål at sikre fokus på infektionshygiejniske emner inden for det sammenhængende sundhedsvæsen og hermed understøtte det regionale, kommunale og centrale samarbejde.

Der afholdes ca. 2 møder årligt, hvor relevante og centrale emner inden for infektionshygiejne diskuteres. CEI arrangerer møderne og skriver referat.

Læs kommissorium for strategigruppen her (under revision)

Referat

Strategimøde marts 2023 (pdf)

Strategimøde september 2022 (pdf)

Strategimøde marts 2022 (pdf)

Strategimøde oktober 2021 (pdf)

Strategimøde marts 2021 (pdf)

Strategimøde oktober 2019 (pdf)

Strategimøde april 2019 (pdf)

Strategimøde oktober 2018 (pdf)