Nationalt Infektionshygiejnisk Forum

I dette nationale forum (tidligere kaldet Strategigruppen) diskuteres relevante og centrale emner inden for infektionshygiejne

Nationalt Infektionshygiejnisk Forum er et nationalt forum for regionale, kommunale og centrale fagspecialister inden for infektionshygiejne samt repræsentanter fra Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og Dansk Selskab for Infektionsforebyggelse. Medlemmer af Nationalt Infektionshygiejnisk Forum er udpeget af deres respektive organisationer.

Nationalt Infektionshygiejnisk Forum har til formål at sikre fokus på infektionshygiejniske emner inden for det sammenhængende sundhedsvæsen og hermed understøtte det regionale, kommunale og centrale samarbejde.

Der afholdes fremadrettet 4 møder årligt (inkl. det årlige Fagligt Forum), hvor relevante og centrale emner inden for infektionshygiejne diskuteres. CEI arrangerer møderne og skriver referat.

Læs kommissorium for Nationalt Infektionshygiejnisk Forum her.(pdf)

Referat

Møde i Nationalt Infektionshygiejnisk Forum november 2023 (pdf)

Møde i Nationalt Infektionshygiejnisk Forum september 2023 (pdf)

Strategimøde marts 2023 (pdf)

Strategimøde september 2022 (pdf)

Strategimøde marts 2022 (pdf)

Strategimøde oktober 2021 (pdf)

Strategimøde marts 2021 (pdf)

Strategimøde oktober 2019 (pdf)

Strategimøde april 2019 (pdf)

Strategimøde oktober 2018 (pdf)