Sygehusene

Den regionale organisering af infektionshygiejnen

Infektionshygiejne er organiseret på henholdsvis regionsniveau og på hospitalsniveau.

Hvert hospital eller enhed udarbejder en hygiejnepolitik og etablerer en hygiejneorganisation.

Det infektionshygiejniske arbejde varetages af det infektionshygiejniske team – den infektionshygiejniske enhed (IHE) - og evt. udpegede nøglepersoner.

En sammenhængende forebyggende infektionshygiejnisk indsats er nødvendig, hvis der skal sikres den bedste behandling af borgere og patienter i det sammenhængende sundhedsvæsen. Når patienter udskrives fra hospitalerne med et fortsat pleje- eller behandlingsbehov, skal kommunerne være klar til at tage over med en ensartet infektionshygiejnisk indsats, som inkluderer forebyggelse af infektion.

Dette samspil og samarbejde på tværs af sektorer, herunder mellem regioner og kommuner inden for det infektionshygiejniske område er beskrevet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne.

Anbefalingen er bl.a. at der indgås samarbejdsaftaler mellem den regionale infektionshygiejniske enhed og kommunen.

En ensartet og sammenhængende infektionshygiejnisk forebyggende indsats tager lokalt udgangspunkt i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR). NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse, i praksissektoren og i kommunerne.

Læs generelt om regionernes forebyggelsesopgaver i Sundhedsstyrelsens vejledning til sundhedslovens §119, stk. 3.

Se på regionernes hjemmesider hvordan de enkelte regioner har organiseret sig:

Hospitaler i Region Hovedstaden
 • Rigshospitalet - Glostrup
 • Amager - Hvidovre Hospital
 • Nordsjællands Hospital
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Hospitaler i Region Midtjylland
 • Århus Universitetshospital
 • Hospitalsenheden Vest
 • Hospitalsenheden Horsens
 • Hospitalsenhed Midt
 • Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers
Hospitaler i Region Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital
Sygehuse i Region Sjælland
 • Holbæk Sygehus
 • Nykøbing Falster Sygehus
 • Sjællands Universitetshospital, Køge 
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Slagelse Sygehus
Sygehuse i Region Syddanmark
 • Odense Universitetshospital
 • Sydvestjysk Sygehus
 • Sygehus Lillebælt 
 • Sygehus Sønderjylland