Internationale aktører

Forebyggelse og guidelines på tværs af landegrænser

CDC logo

CDC - Centers for Disease Control and Prevention er det amerikanske center for infektionsforebyggelse og folkesundhed.

 • Infection Control in Healthcare Settings 
 • HICPAC - Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee

 

ECDC

ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control er det europæiske center som identificerer, risikovurderer og kommunikerer information om kendte og nye infektioner.

 • Healthcare-associated infections 
 • Antimicrobial resistance in Europe 

 

EUNETIPS logo

EUNETIPS - European Network to promote infection prevention for patient safety arbejder for at fremme et bedre europæisk samarbejde omkring forebyggelse af sundhedssektorerhvervede infektioner. 

 

IFIC

IFIC – International Federation of Infection Control faciliterer internationalt samarbejde omkring infektionsforebyggelse for såvel individuelle medlemmer som institutioner og faglige selskaber. 

 • Basic Concepts Book

 

WHO logo

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION arbejder for bedre sundhed for hele verdens befolkning. Inden for det infektionshygiejniske område arbejder WHO bl.a. ved at stille guidelines, kampagneværktøjer m.m. til rådighed for alle verdens lande.

 • Infection prevention and control
 • WHO tools for infection control in health care
 • Antimicrobial resistance

 

GOV.uk logo

The Department of Health & Social Care har en række brugbare publikationer. 

 • Health and social care
 • National Health Service
 • Publications