Faglige Selskaber

Mødeaktivitet, forskning og publikationer sætter et fagligt fokus på infektionshygiejnen

DSKM logo 
DSKM - Dansk selskab for klinisk mikrobiologi har til formål at fremme udviklingen inden for human klinisk mikrobiologi.

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi planlægger Sundhedsstyrelsens specialespecifikke obligatoriske kurser, der indgår i uddannelsen af kliniske mikrobiologer – herunder infektionshygiejne.

 

FSFH logo

FSFH – Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker er et fagligt forum for hygiejnesygeplejersker og indgår aktivt i udvikling inden for det infektionshygiejniske område. 

 

DSCS logo

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne er et forum for personer beskæftiget med eller med ansvar for sygehushygiejniske opgaver. Medlemmer er ud over hygiejnesygeplejersker og kliniske mikrobiologer fx også kirurger og operationssygeplejersker, personale på sterilcentraler og sygehusapoteker samt teknisk personale.