Faglige og videnskabelige selskaber

Mødeaktivitet, forskning og publikationer sætter et fagligt fokus på infektionshygiejnen

DSKM logo

Dansk selskab for klinisk mikrobiologi  (DSKM) har til formål at fremme udviklingen inden for human klinisk mikrobiologi.

DSKM planlægger Sundhedsstyrelsens specialespecifikke obligatoriske kurser, der indgår i uddannelsen af kliniske mikrobiologer – herunder infektionshygiejne.

DSKM har flere underarbejdsgrupper, herunder en om Infektionshygiejne.

 

FSFH logo

FSFH – Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker er et fagligt forum for hygiejnesygeplejersker og indgår aktivt i udvikling inden for det infektionshygiejniske område. 

 

Dansk Selskab for Infektionsforebyggelse logo

Dansk Selskab for Infektionsforebyggelse er et tværfagligt og tværsektorielt forum for personer beskæftiget med infektionshygiejniske opgaver. Medlemmer er ud over hygiejnesygeplejersker og kliniske mikrobiologer fx også kirurger og operationssygeplejersker, personale på sterilcentraler og sygehusapoteker samt teknisk personale.