Nordiske aktører

Uddannelse, retningslinjer og antibiotikaresistens er vigtige fælles fokusområder inden for uddannelse, retningslinjer og antibiotikaresistens

CEI har gennem mange år haft et tæt samarbejde med nordiske kolleger, bl.a. om fælles uddannelse.

Norge

FHI logo

Folkehelseinstituttet har mange opgaver, herunder information og råd om forebyggelse til sundhedsvæsenet samt overvågning af infektioner. 

  • Forebygging av infeksjoner i helsetjenesten

Sverige

Folkhelsemyndighed

Folkhälsomyndigheten varetager en række opgaver, herunder infektionshygiejne samt overvågning og rapportering af infektioner.

  • Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Finland

STAKES Finland

National Research and Development Centre for Welfare and Health er det finske folkehelseinstitut, som bl.a. overvåger sundhedssektorerhvervede infektioner.

  • Healthcare-associated infections

Nordisk Ministerråd

Logo for Nordisk Samarbejde

Nordisk Ministerråd | Nordisk Samarbejde (norden.org) er et samarbejde mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Nordisk Ministerråd nedsatte i 2013 en nordisk ekspertgruppe med fokus på antibiotikaresistens fulgt af en ”One Health”-deklaration i 2015 mod antimikrobiel resistens. I 2017 kom en hvidbog indeholdende forslag til nye nordiske initiativer inden for området.