Andre relevante fora

Samarbejde om infektionshygiejne

Antibiotikaellerej logo

Denne hjemmeside sætter fokus for vores forbrug af antibiotika og på siden findes materialet fra tidligere kampagner på området mv.


 

FSTA logo

Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur er et tværfagligt vidensforum, der arbejder på at øge kvaliteten af sygehusdrift og –byggeri i Danmark. 


 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed logo

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en almennyttig forening med det formål at fremme patientsikkerheden i Danmark.


 

Rådet for Bedre hygiejne logo

Rådet for Bedre Hygiejne er en privat sammenslutning af repræsentanter for danske institutioner, organisationer og virksomheder. Rådets formål er at fremme sund hygiejneadfærd i befolkningen - i hjemmet, i private og offentlige virksomheder samt i institutioner i Danmark.