Andre relevante fora

Samarbejde omkring infektionshygiejne

Det Nationale Antibiotikaråd_Logo

Logo - Sundhedsministeriet

Det nationale antibiotikaråd, under Sundheds- og Ældreministeriet har til formål at fremme hensigtsmæssig brug af antibiotika i Danmark. Rådet skal bidrage til at sikre en samlet koordineret indsats med henblik på at nedbringe antibiotikaresistens og -forbrug hos mennesker og dyr.

 

FSDs logo

Foreningen af sygehusmaskinmestres formål er at fremme medlemmernes faglige viden og dygtighed.  Foreningen afholder møder og kursusvirksomhed. Foreningen samarbejder med andre organisationer som fx FSTA, der arbejder for mål af fælles interesse.

 

FSTA logo

Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur er et tværfagligt vidensforum, der arbejder på at øge kvaliteten af sygehusdrift og –byggeri i Danmark. 

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed logo

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en almennyttig forening med det formål at fremme patientsikkerheden i Danmark.

 

Rådet for Bedre hygiejne logo

Rådet for Bedre Hygiejne er en privat sammenslutning af repræsentanter for danske institutioner, organisationer og virksomheder. Rådets formål er at fremme sund hygiejneadfærd i befolkningen - i hjemmet, i private og offentlige virksomheder samt i institutioner i Danmark.