Retningslinjer

At forebygge spredning af infektioner er en opgave, der varetages af myndigheder, rådgivende institutioner og ledelsen af den enkelte institution

Målet er, at patienter, borgere, personale og pårørende i videst muligt omfang er beskyttet mod smitte under deres ophold og arbejde i sundhedssektoren og dens institutioner.

Der er ikke ét lovsæt, der omhandler infektionshygiejne, men et netværk af

  • love 
  • regler 
  • vejledninger og 
  • anvisninger 

som tilsammen regulerer området.

Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er primære myndigheder med lov og regelsæt, der fastlægger krav til hygiejne.

Central Enhed for Infektionshygiejne ved Statens Serum Institut er rådgivende for disse myndigheder. CEI har eneansvaret for at udvikle, udarbejde og vedligeholde Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) med et evidensbaseret fagligt indhold.

Det er hermed til enhver tid ledelsen af institutionen, der er ansvarlig for at fastlægge kvaliteten af det forebyggende infektionshygiejniske arbejde ud fra de gældende love, regler, vejledninger og anvisninger, samt at formulere denne kvalitet i lokale retningslinjer og at implementere og evaluere dette.

De generelle infektionshygiejniske retningslinjer er grundpillen i forebyggelse af smittespredning. Ved efterlevelse kan de generelle infektionshygiejniske retningslinjer forebygge kontaktsmitte, dråbesmitte og vehikelbåren smitte, som er de mest almindeligt forekommende smittemåder i sundhedssektoren. Se NIR om generelle forholdsregler.

Når de generelle infektionshygiejniske retningslinjer ikke skønnes at være tilstrækkelige til at forebygge smittespredning, er det nødvendigt at anvende de supplerende infektionshygiejniske retningslinjer. 

Enkelte sygdomme volder erfaringsmæssigt store problemer, hvorfor der er tilføjet separate afsnit om disse i kapitel 5 (multiresistente bakterier, tuberkulose, Clostridium difficile, norovirus, RS-virus, mæslinger og skoldkopper, SARS & MERS, virale hæmorrhagiske febersygdomme (herunder ebola), fnat (herunder skorpefnat)) samt et afsnit om væggelus i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Derudover findes der infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA og for CPO.

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00

 

Temaer