Informationsmateriale

Informationsmateriale er vejledende forholdsregler og retningslinjer om et afgrænset infektionshygiejnisk område.

Informationsmaterialet udarbejdes i en faglig arbejdsgruppe og sendes til høring inden publicering.

Informationsmateriale fra Central Enhed for Infektionshygiejne må anvendes til undervisningsformål eller som hjælp til udarbejdelse af lokale retningslinjer ved pleje – og behandlingsinstitutioner i Danmark. 

Informationsmaterialer til fri download

Titel Udgave
Informationsmateriale om infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn April 2018
Infektionshygiejne ved brug af ampuller, hætteglas, sprøjter, kanyler og infusionspumper til injektion
og infusion, Ref.: 3407.31
Juli 2010
Til dig der gerne vil vide mere om, hvordan man minimerer risikoen for at blive smittet, når man vælger at blive piercet, Ref.: 3482-31 August 2007
Infektionshygiejne i medicinrum på sygehuse, Ref.: 3731-09 Maj 2005
Generel information til personer, der udfører piercing på andre, Ref.: 3482-22 Juli 2003
Infektionshygiejne ved montering, opbevaring og rengøring af hjerte-lunge-maskine (HLM), Ref.: 3558.05 Januar 2002
Vejledende retningslinjer for hygiejnisk luftkvalitet på operationsstuer, Ref.: 3043.24 Okt. 1997
Hygiejne ved obstetrisk brug af varmtvandsbassin, Ref.: 2838.21 Maj 1997


Klik her for at komme til Hent materiale
, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt