Prøvetagning – Legionella i vand

Forekomst af Legionella er ofte en udfordring i vandforsyningen på hospitaler og plejehjem. I særlige tilfælde kan bakterierne forårsage legionærsygdom hos udsatte patienter/borgere.

Som følge af Drikkevandsdirektivet har Social-, Bolig- og Ældreministeriet udsendt en ny bekendtgørelse, som træder i kraft 1. juli 2024. Denne bekendtgørelse stiller bl.a. krav til prøvetagning for Legionella i prioriterede ejendomme, hvor netop hospitaler og plejehjem er udvalgt. Nærmere detaljer fremgår af bekendtgørelsen.

SSI har derfor udarbejdet en kort vejledning for prøvetagning med henblik på undersøgelse for Legionella i vandprøver, i samarbejde med en arbejdsgruppe, som opdaterer hidtidige SSI-retningslinjer for Legionella.

Se mere om legionærsygdom