Andet materiale

Find bilag og notater der supplerer de infektionshygiejniske retningslinjer

Klik her for at komme til siden "Hent materiale", en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

Bilag

Supplerer de infektionshygiejniske retningslinjer

Notat

Rapporter

  • Rapport om den kommunale hygiejneindsats 2021. Landets kommuner har deltaget i en kortlægning af de eksisterende kommunale hygiejneindsatser i Danmark. Kortlægningen er foranlediget af covid-19 pandemien. Rapporten er baseret på 98 kommunernes besvarelser af et spørgeskema i november 2020. 

Andre vejledninger

Vejledninger som ikke udgår fra CEI, men som skal medtænkes i det forebyggende infektionshygiejniske arbejde

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt