Formidling

Se kommende arrangementer, find materialer og posters samt link til interaktiv undervisning.

Kalender

Central Enhed for Infektionshygiejne arrangerer temamøder og Fagligt Forum for de Infektionshygiejniske Enheder samt de relevante samarbejdspartnere. Arrangementerne er gebyrfri medmindre andet er anført.

Nationale og internationale møder

Nationale og internationale møder og andre aktiviteter af infektionshygiejnisk relevans med oplysninger om bl.a. tid, sted og tilmeldingsfrister.

Aktiviteter og tidsfrister

Dato  Sted  Aktivitet  Flere oplysninger 
4. december 2018 Statens Serum Institut  Temadag om anvendelse af HAIBA Se program
 5. maj   WHO 5. maj kampagne   
23. maj 2019 Statens Serum Institut Fagligt Forum 2019, årligt dialogmøde Fagligt Forum
Uge 38    Hygiejneugen  

Aktiviteter som med fordel kunne tilføjes? Send gerne information herom til CEImail@ssi.dk

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00

 

Temaer