EU-JAMRAI 2- Europas fælles svar på bekæmpelse af antimikrobiel resistens

Joint Action Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections

JAMRAI 2 is co-funded by the European Union under Grant Agreement No 101127787

Den 13. februar 2024 mødtes Europa-Kommissionen, politiske beslutningstagere og organisationer fra 30 lande i Paris for at lancere den anden fælles EU-aktion om antimikrobiel resistens og sundhedsrelaterede infektioner (EU-JAMRAI 2). JAMRAI står for: Joint Action Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections.

JAMRAI-2 er introduceret på Statens Serum Instituts engelske hjemmeside under Internationalt samarbejde.

EU co-founded logo