Infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA

METHICILLIN-RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, MRSA

MRSA er stafylokokker, der er modstandsdygtige/resistente over for de antibiotika, som sædvanligvis anvendes til behandling af stafylokokinfektioner. MRSA er således resistente over for alle β-laktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner, carbapenemer).

I sammenligning med mange andre lande har Danmark fortsat en lav forekomst af MRSA, men siden 2003 er der set en kraftig stigning i antallet af nye tilfælde af MRSA, og i 2018 var der 3.669 tilfælde. Sideløbende med denne stigning er der set en ændring i forekomsten. Hvor MRSA tidligere næsten udelukkende var et hospitalsfænomen, så er hovedparten af tilfældene nu samfundserhvervede og optræder således hos personer uden kontakt til hospitalerne. En del af denne stigning skyldes en ny MRSA type (MRSA-type CC398), der har sit primære reservoir i svin og herfra især smitter til mennesker med kontakt til levende svin. MRSA-typen CC398 udgjorde i 2018 34% (samme % som i 2017) af alle nye tilfælde på landsplan.

Se Sundhedsstyrelsens nationale vejledning fra 2016 "Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA", 3. udgave 2016

Infektionshygiejniske retningslinjer

Hospitaler 

Download dokumentet Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler (pdf-format)

Plejeboliger og lignende institutioner 

Download dokumentet Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner (pdf-format)

Hjemmepleje og hjemmesygepleje 

Download dokumenter Infektionshygiejniske retningslinjer: Hjemmepleje og hjemmesygepleje (pdf-format) 

Klinikker, herunder tandlægeklinikker 

Download dokumentet Infektionshygiejniske retningslinjer: Klinikker, herunder tandlægeklinikker (pdf-format)

Sundhedsplejersker 

Download dokumentet Infektionshygiejniske retningslinjer: Sundhedsplejersker (pdf-format)

Informationsbreve

Vejledning til forældre hvor der er fundet MRSA hos nyfødte og børn op til 2 år 

Information til dig der har fået konstateret MRSA

Hudplejeprodukter som kan anvendes sammen med klorhexidinsæbe  

Nogle hudcremer nedsætter virkningen af klorhexidin. Dette har betydning i forbindelse med behandling for stafylokokbærertilstand, som blandt andet består i helkropsvask med klorhexidinsæbe. Denne liste omfatter danske og udenlandske produkter. Listen opdateres jævnligt på baggrund af oplysninger fra producenter og forhandlere.
 
Hudplejeprodukter (pdf-format) 

Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA

Anden information 

Årlige DANMAP-rapporter, se www.danmap.org 
Referat fra MRSA møde 14. juni 2007 (pdf-format)
MRSA - opgørelse over sygdomsforekomst 2018
EPI-NYT uge 26, 2019, MRSA 2018
EPI-NYT uge 25, 2018, MRSA 2017
EPI-NYT uge 23, 2017, MRSA 2016
EPI-NYT uge 23 2016, MRSA 2015
EPI-NYT uge 23 2015, MRSA 2014
EPI-NYT uge 24b 2014, MRSA 2013
EPI-NYT uge 47 2013, MRSA 2012
EPI-NYT uge 47, 2012, MRSA 2011
EPI-NYT uge 46, 2011, MRSA 2010, Europæisk Antibiotikadag
EPI-NYT uge 34, 2009, MRSA 2008
EPI-NYT uge 48, 2008, MRSA-udbrud på neonatalafdelinger
EPI-NYT uge 26, 2008, MRSA 2007
EPI-NYT uge 33, 2007, MRSA overført fra svin
EPI-NYT uge 22, 2007, MRSA: De første erfaringer med anmeldelsespligt
EPI-NYT uge 44, 2006, MRSA: Ny vejledning og anmeldepligt 
EPI-NYT uge 47, 2005, MRSA 2004

Læs mere
Sundhedsstyrelsens MRSA-side. Her finder du også informationsbrev, oversat til engelsk, polsk, arabisk mfl. 
SSI, sygdomsleksikon, MRSA 

Temaer