Infektionshygiejniske retningslinjer for CPO

Carbapenemase-producerende organismer, CPO

CPO (carbapenemase-producerende organismer) er multiresistente bakterier, der er resistente (modstandsdygtige) over for de antibiotika, man normalt bruger til behandling af infektioner.

CPO kan opdeles i to hovedgrupper:

  1. Tarmbakterier: carbapenemase-producerende enterobakterier (CPE), fx. Escherichia coli og Klebsiella pneumoniae
  2. Miljøbakterier: Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter baumannii. CPE-betegnelsen anvendes, når det drejer sig om tarmbakterier, og de udgør således en delmængde af CPO.

Sammenlignet med mange andre lande har Danmark en lav forekomst af CPO, men siden 2013 er der set en bekymrende stigning – særligt i de carbapenemase-producerende enterobakterier (CPE). Tidligere blev CPE næsten udelukkende set hos patienter, der havde været indlagt på et hospital i udlandet, men i de senere år er der set spredning af CPE mellem patienter på de danske hospitaler.

Sundhedsstyrelsen har udgivet den første nationale vejledning – se ”Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO”, 1. udgave 2018.

Infektionshygiejniske retningslinjer

Hospitaler 

Download dokumentet "Bilag 1 Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler" (pdf-format)

Plejeboliger og lignende institutioner

Download dokumentet "Bilag 2 Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner" (pdf-format)

Hjemmepleje og hjemmesygepleje 

Download dokumentet "Bilag 3 Infektionshygiejniske retningslinjer: Hjemmepleje og hjemmesygepleje" (pdf-format) 

Der findes ikke et bilag for klinikker, herunder tandlægeklinikker, da de skal følge de generelle infektionshygiejniske retningslinjer. Der henvises derfor til NIR Generelle (pdf). 

Anden information 

Årlige DANMAP-rapporter, se www.danmap.org (UK)

Læs mere i Sundhedsstyrelsens nyhed fra d. 5. september 2018 

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt