Fagligt Forum 2024

Tidspunkt og sted

Fagligt Forum 2024 blev afholdt torsdag den 16. maj 2024 kl. 10.00-16.00 i Gymnastiksalen, bygning 216, Datavej 12 på Statens Serum Institut.

Formål og målgruppe

Central enhed bød velkommen til Fagligt Forum 2024. Fagligt Forum er det årlige dialogmøde, hvor faglige repræsentanter for sygehusenes og kommunernes infektionshygiejniske enheder, sundhedssektorens styrelser og andre relevante samarbejdspartnere mødes til en gensidig orientering og diskussion af emner, som har betydning for det forebyggende arbejde.

Program

Program til print (pdf). Præsentationer fra dagen kan downloades fra nedenstående program for Fagligt Forum.

Tidspunkt Emne:
09.30 - 10.00 Kaffe og croissanter
10.00 - 10.05 Velkomst
v/ sektionsleder, overlæge, Brian Kristensen, CEI, SSI
  Det infektionshygiejniske arbejde – organisering
10.10 - 10.30 Organisering af det infektionshygiejniske arbejde i kommunen
v/ konsulenterne med hygiejnefunktion, sygeplejerske Kirsten Dalsgaard Christensen og sundhedsplejerske Hanne Jørgensen, Viborg Kommune
10.35 - 10.55 Fra ejerskab til fællesskab
v/ cheflæge Ulrich Stab Jensen, KMA, Slagelse Sygehus
  Det infektionshygiejniske arbejde – overvågning
11.00 - 11.20 Resultater fra HALT 4
v/ specialkonsulent Christian Stab Jensen, CEI, SSI
11.20 - 11.35 Kort pause
11.35 - 12.25 Status og udfordringer for overvågning i et sammenhængende sundhedsvæsen (inkl. spørgsmål fra salen og diskussion)
v/ sektionsleder Sophie Gubbels, DIAS, SSI, sektionsleder, overlæge Brian Kristensen, CEI, SSI og overlæge Sanne Grønvall Kjær Hansen, KMA, Odense Universitetshospital
12.25 - 13.00 Frokost
  Bæredygtighed og infektionshygiejne
13.00 - 13.20 Infektionshygiejne og bæredygtighed
v/ overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, CEI, SSI
  Luftvejsinfektioner – Hvad ved vi nu? Oplæg og diskussion
13.25 - 14.25 Hvorfor mange luftvejsinfektioner på usædvanlige tidspunkter?

Er årsagen ”immunitetsgæld”, øget overvågning, noget helt tredje – eller en kombination af disse faktorer?
v/ sektionsleder, overlæge Bolette Søborg, Vaccineforebyggelige sygdomme, SSI

Smitte gennem luft. Præsentation af luftsmittenotat – betydning for retningslinjer?
v/ hygiejnesygeplejerske Anne-Marie (Mie) Andersen og overlæge Anne Kjerulf, CEI, SSI
14.25 - 14.40 Kaffepause

Nyt om MRSA
14.40 - 15.00 Management and care of MRSA – Decolonization treatment, psychosocial health, and cross-sector collaboration – hovedpunkter fra ph.d.-afhandling
v/ hygiejnesygeplejerske Mette Assenholm Kristensen, IHE, Sygehus Lillebælt

Orientering om aktuelle og kommende aktiviteter
15.05 - 15.20 JAMRAI 2 og kommunal afdækningsrapport – hvad er der på vej?
v/ afdelingslæge Asja Kunøe, CEI, SSI
15.25 - 15.45 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – resultater fra workshop 11. marts om indhold, evidens, format og proces
v/ sektionsleder, overlæge Brian Kristensen, CEI, SSI
 15.45 - 16.00 Meddelelser fra CEI, nordisk samarbejde og afslutning
v/ sektionsleder, overlæge Brian Kristensen, CEI, SSI