Fagligt Forum 2024

Sæt kryds i kalenderen den 16. maj 2024

Tidspunkt og sted

Fagligt Forum 2024 afholdes torsdag den 16. maj 2024 kl. 10.00-16.00 i Gymnastiksalen, bygning 216, Datavej 12 på Statens Serum Institut.

Formål og målgruppe

Central enhed byder velkommen til Fagligt Forum 2024. Fagligt Forum er det årlige dialogmøde, hvor faglige repræsentanter for sygehusenes og kommunernes infektionshygiejniske enheder, sundhedssektorens styrelser og andre relevante samarbejdspartnere mødes til en gensidig orientering og diskussion af emner, som har betydning for det forebyggende arbejde.

Program

Programmet vil i år indeholder oplæg indenfor emnerne:

  • det infektionshygiejniske arbejde - organisering
  • det infektionshygiejniske arbejde - overvågning
  • bæredygtighed og infektionshygiejne
  • nyt om MRSA
  • orientering om aktuelle og kommende aktiviteter.

Det endelige program følger.

For online tilmelding tryk her.

Sidste frist for tilmelding er 7. maj 2024.