Fagligt Forum 2021, del 2

Afholdt den 23. september 2021

Fagligt Forum er det årlige dialogmøde med sygehusenes hygiejneorganisationer og andre relevante samarbejdspartnere inden for det infektionshygiejniske arbejde. Fagligt Forum var i år delt i 2 møder, hvor del 1 blev afholdt virtuelt d. 6. maj (se program og præsentationer). 

Tidspunkt og sted

Afholdt torsdag den 23. september 2021 kl. 10.00-16.00, Foredragssalen, bygning 43, 2. sal, Statens Serum Institut.

Formål og målgruppe

Fagligt Forum afholdes hvert år og er Central Enhed for Infektionshygiejnes dialog- og informationsmøde primært for sygehusenes hygiejneorganisationer og andre relevante samarbejdspartnere inden for det infektionshygiejniske arbejde.  

Program

Program til print, pdf. Præsentationer fra dagen kan downloades fra nedenstående program.

Tidspunkt Emne: At forstå, overvåge og forebygge epidemier – erfaringer og læringspunkter fra covid-19 – del 2 
10.00 - 10.05
Velkomst, orientering v/ overlæge, sektionsleder Brian Kristensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / CEI, SSI
10.10 - 10.40
Forebyggelse af smitsomme sygdomme – sundhedssystemet og verden omkring v/ professor, afdelingsleder Flemming Konradsen, afdeling for Global Sundhed, Københavns Universitet 
10.45 - 11.05

Der er noget i luften – men hvad mon det er? v/ overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / CEI, SSI

11.10 - 11.25
Kaffepause
11.25 - 11.45
Indlæggelse i isolation med COVID-19 – viden om patienters samt personalets oplevelser af isolationsindlæggelser på somatiske hospitaler i Region Hovedstaden v/ evalueringskonsulent, Cand.scient.san.publ. Malene Overbye Bjældager, Center for Patientinddragelse (CPI), Region Hovedstaden
11.50 - 12.15
Organisering og implementering af retningslinjer på det udøvende niveau under covid-19 – hvilke pædagogiske udfordringer giver det i praksis? v/ hygiejnesygeplejerske, MPH Anette Jensen, Primærteamet, Infektionshygiejnen, Region Nordjylland
12.20 - 12.45
Udfordringer og læringspunkter i arbejdstilrettelæggelsen ved den coronasmittede patient v/ hygiejnesygeplejerske Lise Andersen, Infektionshygiejnisk enhed, OUH
12.50 - 13.20
Frokostpause
13.20 - 13.40
Afdækning af den kommunale organisering af infektionshygiejnen v/ klinisk professor, speciallæge i klinisk mikrobiologi, lic.et dr.med. Jens Kjølseth Møller, KMA, Sygehus Lillebælt
13.45 - 14.05
Værnemidler – hvordan sikrer vi os fremover tilstrækkelige lagre, forsyning samt god kvalitet af disse? v/ hygiejnesygeplejerske Lisbeth Kyndi, Infektionshygiejnisk enhed, Rigshospitalet
14.10 - 14.20
Kaffepause
14.20 - 14.40
Vaccineudrulning i Danmark og vaccineeffektivitetsstudier v/ overlæge, konst. Afdelingschef og sektionsleder, ph.d. Palle Valentiner-Branth, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
14.45 - 15.00
NIR – hvad skal revideres på baggrund af covid-19 erfaringer? v/ overlæge, ph.d. Anne Kjerulf, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / CEI, SSI
15.05 - 15.25
Fremtidigt uddannelsesperspektiv v/ hygiejnesygeplejerske, ph.d. Jette Holt, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / CEI, SSI
15.30 - 15.40
Initiativ fra kliniske mikrobiologer vedr. etablering af undergruppe til DSKM for læger med interesse i infektionshygiejne, herunder rekruttering af flere hygiejnelæger v/ overlæge Sanne Grønval Kjær Hansen, KMA, OUH
15.45 - 16.00
Afslutning v/ overlæge, sektionsleder Brian Kristensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / CEI, SSI