Fagligt Forum 2021, del 2

Sæt kryds i kalenderen 23. september 2021 for Fagligt Forum, del 2

Fagligt Forum er det årlige dialogmøde med sygehusenes hygiejneorganisationer og andre relevante samarbejdspartnere inden for det infektionshygiejniske arbejde. Fagligt Forum er i år delt i 2 møder, hvor del 1 blev afholdt virtuelt d. 6. maj (se program og præsentationer). 

Tidspunkt og sted

Torsdag d. 23. september 2021 kl. 10.00-16.00, Foredragssalen, bygning 43, 2. sal, Statens Serum Institut.

Formål og målgruppe

Fagligt Forum afholdes hvert år og er Central Enhed for Infektionshygiejnes dialog- og informationsmøde primært for sygehusenes hygiejneorganisationer og andre relevante samarbejdspartnere inden for det infektionshygiejniske arbejde. 

Tilmelding

Online tilmelding vil være muligt i starten af august via denne hjemmeside og tilmeldingsfrist vil være torsdag d. 16. september 2021.

Program

Program er under udarbejdelse.