Fagligt Forum 2021, del 1

Fagligt Forum er det årlige dialogmøde med sygehusenes hygiejneorganisationer og andre relevante samarbejdspartnere inden for det infektionshygiejniske arbejde. Fagligt Forum afholdes hvert år i maj måned.

Tidspunkt og sted

Torsdag d. 6. maj 2021 kl. 9.00 – 14.35, virtuelt møde, Statens Serum Institut (SSI).

Formål og målgruppe

Fagligt Forum afholdes hvert år og er Central Enhed for Infektionshygiejnes dialog- og informationsmøde primært for sygehusenes hygiejneorganisationer og andre relevante samarbejdspartnere inden for det infektionshygiejniske arbejde. 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist var mandag den 3. maj 2021 og der er nu lukket for tilmelding.

Program

Program ved Fagligt Forum den 6. maj 2021 (pdf). Præsentationer fra dagen kan downloades, som pdf fra nedenstående program. 

Tidspunkt Emne 
 

At forstå, overvåge og forebygge epidemier – erfaringer fra covid-19

09.00 - 09.05 Velkomst, orientering, v. Brian Kristensen, overlæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Central Enhed for Infektionshygiejne, SSI
09.10 - 09.30
Covid-19 – fra flagermus til sygehus – udfordringer nu og fremover v/Jens Lundgren, overlæge, professor, afdeling for infektionsmedicin, Rigshospitalet
09.35 - 09.55 Udfordringer i den nationale epidemihåndtering – læringspunkter til næste pandemi v/ Tyra Grove Krause, Afdelingschef, Infektionsberedskab, SSI
09.55 - 10.05 Pause, strække ben
10.05 - 10.25 Covid-19 – diagnostik og overvågning nationalt og lokalt v/ Morten Rasmussen, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling, SSI
10.30 - 10.50 Overvågning – hvilke tal er styringsparametre v/ Camilla Holten Møller, læge, Infektionsberedskab - Ledelse og stab, SSI
10.50 - 11.05
Pause, strække ben
11.05 - 11.25
Værnemidler – krav og udfordringer v/ Mie Andersen, hygiejnesygeplejerske Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Central Enhed for Infektionshygiejne, SSI 
11.30 - 11.50 Desinfektion af udstyr og overflader – tryllerier og effekt v/ Christian Stab Jensen, akademisk medarbejder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Central Enhed for Infektionshygiejne, SSI  
11.50 - 13.30  Frokost 
13.30 - 13.55 Afrunding på formiddagen – oplæg til eftermiddagen og nyt møde v/ Brian Kristensen, Sektionsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Central Enhed for Infektionshygiejne, SSI
14.00 - 14.35  SSI´s rolle i den nationale epidemihåndtering fremover v/ Henrik Ullum, direktør, professor, SSI
 

Temaer