Fagligt Forum 2023

Er afholdt den 4. maj 2023

Tidspunkt og sted

Fagligt Forum 2023 blev afholdt torsdag den 4. maj 2023 kl. 10.00-16.00 i Gymnastiksalen, bygning 216 på Statens Serum Institut.

Formål og målgruppe

Central Enhed for Infektionshygiejne byder velkommen til Fagligt Forum 2023. Fagligt Forum er det årlige dialogmøde, hvor faglige repræsentanter for sygehusenes og kommunernes infektionshygiejniske enheder, sundhedssektorens styrelser og andre relevante samarbejdspartnere mødes til en gensidig orientering og diskussion af emner, som har betydning for det forebyggende arbejde.

Program

Program til print (pdf). Præsentationer fra dagen kan downloades fra nedenstående program for Fagligt Forum.

Tidspunkt Emne:
09.30 - 10.00 Kaffe med brød
10.00 - 10.05 Velkomst, orientering
v/ sektionsleder, overlæge, ph.d. Brian Kristensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / CEI, SSI
  Antibiotika Resistens og Infektionshygiejne og kontrol i fremtiden
10.10 - 10.30 Hygiejnetræthed? – Refleksioner post covid fra klinikken
v/ hygiejnesygeplejerske, MSA Hanne Hvingelby, Infektionshygiejnisk Enhed, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland
10.35 - 10.50 JAMRAI 2. En gennemgang af formålet med J2 og en skitsering af hvilken initiativer CEI planlægger herunder en invitation til samarbejde
v/ sektionsleder, overlæge, ph.d. Brian Kristensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / CEI, SSI
10.55 - 11.15 Hygiejne i nationale og internationale agendaer om pandemiberedskab og AMR
v/ overlæge Gideon Ertner, Sundhedsstyrelsen
11.15 - 11.25 Spørgsmål og diskussion
11.25 - 11.40 Kort pause
  Overvågning af AMR
11.40 - 12.00 Udbrudshåndtering af udbrud med CPO i Dicillin-kapsler
v/ seniorforsker, cand.scient., ph.d. Henrik Hasman, Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens, SSI og specialkonsulent, MPH Epi Lone Jannok Porsbo, CEI, SSI
12.05 - 12.25 National overvågning og epidemiologi af C. difficile
v/ seniorforsker, cand.scient., ph.d., Søren Persson, Afd. Bakterier, parasitter og svampe, SSI
12.25 - 13.00 Frokost
  Infektionshygiejne i kommunen
13.00 - 13.20 Luftrensere i kommunen? – debat om cost benefit i en bæredygtig verden
v/ forretningsleder, ph.d. Stig Koust, Luft og Sensorteknologi, Teknologisk institut og specialkonsulent, cand.scient., ph.d. Christian Stab Jensen Infektionsepidemiologi
og Forebyggelse / CEI, SSI
13.20 - 13.30 Spørgsmål og diskussion
  Forordning om medicinsk udstyr, bæredygtighed og infektionshygiejne
13.30 - 13.50 Status for Forordning om medicinsk udstyr og implementering i DK
v/ auditor for bemyndigede organer Sidsel Holm Aabroe, Lægemiddelstyrelsen
13.55 - 14.15 Kaffepause
14.15 - 14.35 Bæredygtighed i den infektionshygiejniske praksis
v/ hygiejnesygeplejerske, cand.cur, Marie Louise Ladefoged, Infektionshygiejnisk Enhed, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland
  Smitte gennem luft – begrebsafklaring
14.40 - 15.00 Status for retningslinjer omkring smitte gennem luft
v/ sektionsleder, overlæge, ph.d. Brian Kristensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, CEI, SSI
15.05 - 15.25 Et lokalt infektionshygiejnisk perspektiv på smitte gennem luft – erfaringer fra OUH
v/ hygiejnesygeplejerske Lise Andersen, Infektionshygiejnisk Enhed, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark
15.25 - 15.45 Spørgsmål og diskussion
15.45 - 16.00 Meddelelser fra CEI og afslutning
v/ sektionsleder, overlæge, ph.d. Brian Kristensen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, CEI, SSI