WHO håndhygiejnedag 5. maj 2024

World Health Organization

Hvert år har WHO´s SAVE LIVES: Clean Your Hands-kampagnen til formål at opretholde et globalt fokus på vigtigheden af håndhygiejne i sundhedsvæsenet og at 'bringe mennesker sammen' i målet mod en forbedring af håndhygiejnen globalt.

Central Enhed for Infektionshygiejne sætter sammen med WHO fokus på håndhygiejne med refleksioner over årets tema og henvisning til relevant litteratur. Målet er at inspirere de regionale og kommunale infektionshygiejniske enheder til med lokale initiativer at sætte fokus på håndhygiejnen 5. maj.

WHO stiller i 2024 spørgsmålet:

Hvorfor er det så vigtigt at dele viden om håndhygiejne?

Og WHO giver selv svaret:

”Fordi det forebygger spredning af smitsomme mikroorganismer i sundhedsvæsenet”.

VIDSTE DU?  På grønlandsk betyder smitte  "det lille man kan give væk til en anden" 

Sundhedsvæsenet i dag er en kompleks sammenhængende størrelse med mange matrikelnumre og lokaliteter – det kan være patientstuen på neonatalafsnittet på det regionale sygehus – akutstuen på det kommunale plejehjem - og det kan være dagligstuen i parcelhuset/lejligheden med hjemlig hygge, hvor patienten er udlagt til pleje og behandling.

Hygiejne og håndhygiejne har derfor også en vigtig plads i eget hjem – hvor tilrettelæggelsen af plejen og behandling foregår under andre rammer end på sygehuset.

Pleje og behandling i eget hjem kan møde udfordringer i forhold til ønsket om rene omgivelser og mulighed for at udføre håndhygiejne sammenlignet med forholdene på et hospital. Dette kan påvirke muligheden for at udføre håndhygiejne.

Der er ikke megen viden om håndhygiejne i eget hjem. Et observationsstudie med 400 observationer af 50 amerikanske hjemmesygeplejersker viste en efterlevelse af retningslinjen for håndhygiejne på 45,6 %. Hvis sygeplejersken vurderede hjemmet eller patienten, som synligt snavset, eller hvis patienten blev skønnet at have øget risiko for infektion, blev der udført håndhygiejne flere gange. Et lignende observationsstudie på 20 plejehjem af 7.316 håndhygiejnemuligheder viste en efterlevelse på 58,3 %. Et dansk studie viste, at håndhygiejne i eget hjem kunne blive kompromitteret af mangel på rindende vand, sæbe og rene håndklæder.

Del din viden om håndhygiejne:

  • Håndhygiejne skal udføres før alle rene procedurer/opgaver
    og
  • efter alle urene procedurer/opgaver
    samt
  • efter brug af handsker.

I eget hjem kan personalet i samarbejde med borgeren aftale brug af flydende sæbe og papirhåndklæder eller alternativt et dedikeret rent håndklæde til personalet. Alternativt kan personalet anvende vaskeservietter i stedet for håndvask. Efter håndvask udføres altid hånddesinfektion.

Læs mere om håndhygiejne i

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for håndhygiejne

WHO´s guide til implementering af håndhygiejne udenfor hospitalet

Øv dig i håndhygiejne i det interaktive læringsprogram på Værd at vide om håndhygiejne

Øv dig i at forebygge spredning af smitte i eget hjem på Værd at vide om hygiejne i primær sektor