Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.

Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.

NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber og andre parter, herunder Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Se hvilke NIR der aktuelt er i høring. Planen for opdatering af NIR kan ses her.  

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

”NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren” udgør sammen med ”NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand” de centrale elementer i infektionsforebyggelse i sundhedssektoren.

NIR Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer
Forside NIR Generelle

Generelle forholdsregler for sundhedssektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRgenerelle, 1. udgave 2017 (pdf)

Forside NIR Supplerende

Supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRsupplerende, 5.1. udgave 2019 (pdf)
Rettelsesblad til NIR Supplerende

 

NIR Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer
Forside NIR Intravaskulaere Brug af intravaskulære katetre
Brug af intravaskulære katetre, 3. udgave 2023 er nu i høring.
Høringsperiode fra 7. november til 19. december kl. 12.00 (pdf)
Forside NIR Rengoring Rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler
hygiejne.ssi.dk/NIRrengoering, 2. udgave 2023
NIR Forebyggelse af luftvejsinfektioner relateret til respirationsterapi

Forebyggelse af luftvejsinfektioner relateret til respirationsterapi
Forebyggelse af luftvejsinfektioner relateret til respirationsterapi, 2. udgave 2023 er nu i høring.
Høringsperiode fra 3. juli til 31. august kl. 12.00 (pdf)

NIR Prionsygdom forside

Prionsygdom – forebyggelse i sundhedssektoren
om forebyggelse af prionsygdom, 2. udgave 2023 (pdf)

NIR Desinfektion i sundhedssektoren Desinfektion i sundhedssektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion, 2.1 udgave 2023 (pdf)
Forside NIR Almen Praksis Almen praksis
hygiejne.ssi.dk/NIRalmenpraksis, 2. udgave 2022 (pdf)
Forside NIR Tekstiler Håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler, 2. udgave 2022 (pdf)
Forside NIR Endoskoper
Genbehandling af fleksible endoskoper
hygiejne.ssi.dk/NIRendoskoper, 6.2. udgave 2021 (pdf)
Rettelsesblad til NIR Endoskoper
Forside-NIR_Nybygning

Nybygning og renovering i sundheds- og plejesektoren
for nybygning og renovering i sundheds- og plejesektoren, 2. udgave 2021 er nu i høring.
Høringsperiode 18. december 2020 til 22. januar 2021 kl. 12.00.

NIR Primærsektoren

For plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder m.m.
hygiejne.ssi.dk/NIRPrimaersektor, 1. udgave 2020 (pdf)

Forside NIR Operativt
Det præ-, per- og postoperative område
hygiejne.ssi.dk/NIRoperativ, 2. udgave 2020 (pdf)
Forside NIR UVI 1 udg 2014
Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler
hygiejne.ssi.dk/NIRuvi, 1.2. udgave 2019 (pdf)
Rettelsesblad til NIR UVI 
Forside - NIR Tandklinikker
Tandklinikker
hygiejne.ssi.dk/NIRTandklinikker, 2. udgave 2019 (pdf)
Forside NIR Nøglepersoner
Nøglepersoner/kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for sundhedssektoren
hygiejne.ssi.dk/NIRnoeglepersoner, 2. udgave 2019 (pdf)
Forside NIR Genbehandling
Genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
hygiejne.ssi.dk/NIRGenbehandling, 1. udgave 2019 (pdf)
Forside NIR HH Håndhygiejne
hygiejne.ssi.dk/NIRhaandhygiejne, 2.1 udgave 2021 (pdf)
Rettelsesblad til NIR Håndhygiejne
Forside NIR præhospital Præhospital infektionshygiejne
hygiejne.ssi.dk/NIRpraehospital, 1. udgave 2016 (pdf)
Forside NIR Intravaskulaere Brug af intravaskulære katetre
hygiejne.ssi.dk/NIRivkatetre, 2.1 udgave 2016 (pdf)
Rettelsesblad til NIR IV Katetre
Forside NIR Respirations 2 udg 2015 Håndtering af udstyr til respirationsterapi
hygiejne.ssi.dk/NIRrespirationsudstyr, 2. udgave 2015 (pdf)
Nybygning og renovering i sundheds- og plejesektoren

Nybygning og renovering i sundheds- og plejesektoren
Nybygning og Renovering, 1. udgave 2013  (pdf), under revision
hygiejne.ssi.dk/NIRnybygning

Forside - RogA Legionella Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom, 1. udgave 2000 (pdf)
Forside - Kirurgisk sårinfektion Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion, 1995 (pdf) Et litteraturstudie

Udgåede publikationer kan rekvireres hos Central Enhed for Infektionshygiejne, CEImail@ssi.dk

Temaer

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00
 

Central Enhed for Infektionshygiejne
Infektionsepidemiologi og Forebyggelse


T. 3268 3751
@. CEImail@ssi.dk

Telefontid:
09.00 – 15.00