Overvågning af MRSA (methicillin-resistent Staphylococcus aureus)

MRSA-tilfælde har været anmeldelsespligtige i Danmark siden 2006. Overvågningen af MRSA er en del af det danske infektionsberedskab og udgør et særligt fokusområde, da jo flere i befolkningen der er bærere af MRSA, jo flere syge og svækkede kan få en alvorlig sygdom, som fx bakteriæmi (blodforgiftning).

Overvågningsdata er baseret på de indsendte anmeldelsesformularer, information fra de lokale MRSA-enheder og fra stafylokok-isolater indsendt fra landets kliniske mikrobiologiske afdelinger siden 2006. Ud fra oplysninger på anmeldelsesformularer og fra typebestemmelse af isolaterne er det muligt at klassificere og beskrive MRSA-forekomst og -epidemiologi i Danmark.

Overvågningsdata fra 2007-2022 er samlet i en trend- og fokusrapport, der giver et samlet og overordnet situationsbillede, med fokus på udviklingen fra MRSA blev en anmeldelsespligtig sygdom og til og med 2022. Målgruppen for rapporten er sundhedspersonale i hele sundheds- og plejesektoren, dvs. både de der anmelder, og de der håndterer MRSA i deres daglige arbejde. Rapporten henvender sig til ledelserne i hele sundheds- og plejesektoren, til infektionshygiejniske eksperter i sundhedssektoren, herunder klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA), de infektionshygiejniske enheder (IHE), MRSA-enheder og de nationale sundhedsmyndigheder.

Læs mere: Trend- og fokusrapport: MRSA som anmeldelsespligtig sygdom, 2007-2022

Anden information

Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA

Indberetning af MRSA

Årlige MRSA-opgørelser udgives i EPI-NYT

Årlige DANMAP-rapporter

Læs mere

SSI's sygdomsleksikon, MRSA

Infektionshygiejniske retningslinjer og MRSA

Overvågning af MRSA i Danmark

Resistens og MRSA