Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning

Aktuelt

    Der er gjort en mindre rettelse i NIR om håndhygiejne vedr. brug af handsker. Punktet omkring brug af handsker ved anlæggelse af PVK er slettet, så anbefalingen er i tråd med NIR om anlæggelse af intravaskulære katetere.
    Se vores anbefaling vedr. Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination, (pdf)
    Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for nybygning og renovering i sundhedssektoren er i høring. Høringsperiode 18. december 2020 til 22. januar 2021 kl. 12.00.

 

De seneste udgaver af CEI-NYT findes i vores nyhedsbrevarkiv. Tidligere udgaver kan rekvireres via CEImail@ssi.dk.

Abonner på CEI-NYT

Aktuelt

 

Temaer