Temadage

Central Enhed for Infektionshygiejne arrangerer temadage for de Infektionshygiejniske Enheder samt relevante samarbejdspartnere.

Find informationer om de enkelte temadage i oversigten.  Forslag til emner kan sendes til CEImail@ssi.dk

Arrangementerne er gebyrfrit medmindre andet er anført.

Kommende temadag Dato Sted  Tilmelding
Rådgivningstjenesten afholder temadag om husdyr-MRSA mhp. at udbrede viden om undersøgelser og resultater fra OHLAM-projektet. Udskudt grundet COVID-19 situationen.
Statens Serum Institut

 

Afholdte temadage, se titel og emner Afholdt

Temadag for kommunale ledere, præsentationer

 • Udfordringer i den nationale epidemihåndtering (covid-19)
 • Afdækning af den kommunale organisering af infektionshygiejnen
 • Effekten af en infektionshygiejnisk indsats
 • Sundhedsaftaler og implementering af disse
 • Overvågning af infektioner
 • One Health – det drejer sig både om mennesker og dyr
 • Et sammenhængende sundhedsvæsen.
2021, 22. september

Temadag om MRSA udbrud på neonatalafdelinger i Danmark, præsentationer (pdf)

 • Den historiske udvikling for neonatalafdelinger
 • National overvågning af MRSA
 • Oplevelser og erfaringer i Sundhedsvæsenet
 • Oplæg- om erfaringer fra neonatalafd: Hvilke tiltag er iværksat, erfaringer, udfordringer, general infektionshygiejne, adfærds ændringer osv. 
2019, 4. juni

Temadag om anvendelse af HAIBA. Hvad kan og skal overvågningsdata?, præsentationer (pdf)

 • Grundlæggende viden om rationalet bag overvågning herunder det nationale system HAIBA og lokale regionale systemer 
 • Faglig refleksion om anvendelse af overvågningsdata nationalt, regionalt og lokalt. 
2018, 4. december

Temadag om Infektionshygiejne i Primærsektoren, præsentationer (pdf)

 • Plejesektoren i det sammenhængende sundhedsvæsen
 • Når sygehuset flytter hjem og patient bliver personale
 • HALT 3
 • Kommunerne; rengøring, kompetenceudvikling og forebyggelsespakken
2018, februar

Temadag om generelle infektionshygiejniske retningslinjer, præsentationer (pdf)

 • Præsentation af NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren 
 • Implementering af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer 
 • Undervisning i infektionshygiejne og fremtidens udfordringer 
2017, Marts

Antibiotic Awareness Week - Vejen til det gode helbred går (også) gennem tarmen, Præsentationer (pdf)

 • Hvordan påvirker kost og antibiotika tarmfloraen
 • Hvilke konsekvenser kan det have for udvikling af sygdomme
 • Er der muligheder for forebyggelse og behandling?
2016, November

Generelle infektionshygiejniske retningslinjer - Hvordan bliver vi bedre til det, Præsentationer (pdf)

 • Forebyggelse af smitsomme sygdomme - 1750 til i dag
 • Fra diagnoserelaterede til procedurerelaterede retningslinjer til?
 • Værnemidler, personalets forudsætninger og fysiske rammer
 • Hvordan kommer vi videre - nationale og lokale opgaver?
2014, Maj

Håndhygiejne - Kampagne og teknologi, Præsentationer (pdf)

 • Hvordan kommunikerer vi hygiejneadfærd på arbejdspladsen?
 • ”Vil du minde personalet om håndhygiejne?” (CEI og WHO)
 • Empowerment - Patientinddragelse
2013, Juni

MRSA, Præsentationer (pdf)

 • Ændringer/lempelser i den nye MRSA-vejledning
 • Mulige dilemmaer i regionerne
 • Eksempler på stigmatisering
 • Problematikker og lokale infektionshygiejniske tiltag vedr. MRSA CC398
2013, Februar

Skybrud over København i juli 2011, Præsentationer (pdf)

 • Klimaændringer og oversvømmelse – er dette et folkesundhedsproblem?
 • Oversvømmelser i byer: Hvor, hvor meget og hvad kan vi gøre?
 • Forekomst af mikroorganismer i vand – redskaber til vurdering af risici for infektion
 • Vandrelaterede sygdomme generelt og leptospirose tilfælde efter skybruddet den 2. juli
2012, Januar

Observationer om håndhygiejne, Præsentationer (pdf)

 • Update on hand hygiene related development on observation of hand hygiene
 • Observation af håndhygiejne - metode og erfaringer fra bl.a. Norge og Region Hovedstaden
2011, April

Isolation, Præsentationer (pdf)

 • Forebyggelse af smittespredning
 • Juridiske forhold omkring isolation
2009, August