Temadage

Central Enhed for Infektionshygiejne arrangerer temadage for de Infektionshygiejniske Enheder samt relevante samarbejdspartnere.

Find informationer om de enkelte temadage i oversigten.  Forslag til emner kan sendes til CEImail@ssi.dk

Arrangementerne er gebyrfrit medmindre andet er anført.

 

Kommende temadag Dato Sted  Tilmelding
Ingen planlagte temadage      

 

Afholdte temadage, se titel og emner Afholdt

Temadag om anvendelse af HAIBA. Hvad kan og skal overvågningsdata?

 • Grundlæggende viden om rationalet bag overvågning herunder det nationale system HAIBA og lokale regionale systemer 
 • Faglig refleksion om anvendelse af overvågningsdata nationalt, regionalt og lokalt. 
2018, 4. december

Temadag om Infektionshygiejne i Primærsektoren, præsentationer

 • Plejesektoren i det sammenhængende sundhedsvæsen
 • Når sygehuset flytter hjem og patient bliver personale
 • HALT 3
 • Kommunerne; rengøring, kompetenceudvikling og forebyggelsespakken
2018, februar

Temadag om generelle infektionshygiejniske retningslinjer, præsentationer

 • Præsentation af NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren 
 • Implementering af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer 
 • Undervisning i infektionshygiejne og fremtidens udfordringer 
2017, Marts

Antibiotic Awareness Week - Vejen til det gode helbred går (også) gennem tarmen, Præsentationer

 • Hvordan påvirker kost og antibiotika tarmfloraen
 • Hvilke konsekvenser kan det have for udvikling af sygdomme
 • Er der muligheder for forebyggelse og behandling?
2016, November

Generelle infektionshygiejniske retningslinjer - Hvordan bliver vi bedre til det, Præsentationer

 • Forebyggelse af smitsomme sygdomme - 1750 til i dag
 • Fra diagnoserelaterede til procedurerelaterede retningslinjer til?
 • Værnemidler, personalets forudsætninger og fysiske rammer
 • Hvordan kommer vi videre - nationale og lokale opgaver?
2014, Maj

Håndhygiejne - Kampagne og teknologi, Præsentationer

 • Hvordan kommunikerer vi hygiejneadfærd på arbejdspladsen?
 • ”Vil du minde personalet om håndhygiejne?” (CEI og WHO)
 • Empowerment - Patientinddragelse
2013, Juni

MRSA, Præsentationer

 • Ændringer/lempelser i den nye MRSA-vejledning
 • Mulige dilemmaer i regionerne
 • Eksempler på stigmatisering
 • Problematikker og lokale infektionshygiejniske tiltag vedr. MRSA CC398
2013, Februar

Skybrud over København i juli 2011, Præsentationer

 • Klimaændringer og oversvømmelse – er dette et folkesundhedsproblem?
 • Oversvømmelser i byer: Hvor, hvor meget og hvad kan vi gøre?
 • Forekomst af mikroorganismer i vand – redskaber til vurdering af risici for infektion
 • Vandrelaterede sygdomme generelt og leptospirose tilfælde efter skybruddet den 2. juli
2012, Januar

Observationer om håndhygiejne, Præsentationer

 • Update on hand hygiene related development on observation of hand hygiene
 • Observation af håndhygiejne - metode og erfaringer fra bl.a. Norge og Region Hovedstaden
2011, April

Isolation, Præsentationer

 • Forebyggelse af smittespredning
 • Juridiske forhold omkring isolation
2009, August