Sygehusene/regionerne

Den regionale organisering af infektionshygiejnen

Infektionshygiejne er organiseret på henholdsvis regionsniveau og på hospitalsniveau.

Hvert hospital eller enhed udarbejder en hygiejnepolitik og etablerer en hygiejneorganisation.

Det infektionshygiejniske arbejde varetages af det infektionshygiejniske team – den infektionshygiejniske enhed (IHE) - og evt. udpegede nøglepersoner.

Se på regionernes hjemmesider hvordan de enkelte regioner har organiseret sig:

IHE i Region Hovedstaden

 • Rigshospitalet - Glostrup
 • Amager - Hvidovre Hospital
 • Nordsjællands Hospital
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

IHE i Region Midtjylland

 • Århus Universitetshospital
 • Hospitalsenheden Vest
 • Hospitalsenheden Horsens
 • Hospitalsenhed Midt
 • Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers

IHE i Region Nordjylland

 • Aalborg Universitetshospital

IHE i Region Sjælland

Region Sjælland - Infektionshygiejne

 • Holbæk Sygehus
 • Nykøbing Falster Sygehus
 • Sjællands Universitetshospital, Køge 
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Slagelse Sygehus
IHE i Region Syddanmark
 • Odense Universitetshospital
 • Sydvestjysk Sygehus
 • Sygehus Lillebælt 
 • Sygehus Sønderjylland