Primærsektoren

Infektionshygiejne i primærsektoren

Størstedelen af landets kommuner har i dag indgået sundhedsaftaler med hygiejneorganisationen i regionen, andre indgår aftaler, der indebærer oprettelse af specifikke MRSA enheder. Andre kommuner har ansat deres egen hygiejnesygeplejerske.

Sundhedsaftalerne beskriver fx ansvars- og opgavefordeling mellem overlæger ansat i Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslæger), klinisk mikrobiologisk afdeling, praktiserende læge og kommune ved erkendelse af fx et MRSA-udbrud i primærsektor.

Primærsektor omfatter bl.a.:

  • Plejehjem og sundhedsfaglige ydelser i eget hjem 
  • Genoptrænings- og rekonvalescenthjem 
  • Institutioner for psykisk og udviklingshæmmede 
  • Almen og speciallægepraksis 
  • Tandlægepraksis 
  • Fysioterapi-, fodterapi- og kiropraktorklinikker 
  • Den kommunale sundhedstjeneste 

Se også

”Værd at vide om hygiejne i primærsektoren” (e-læringsprogram)
Forebyggelsespakke om hygiejne på www.sst.dk