Auditor-kursus i infektionshygiejne 2019

Få praktisk erfaring og øget kompetence i at udføre intern audit i infektionshygiejne med udgangspunkt i Nationale Infektionshygiejne retningslinjer

Målgruppe

Læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer som arbejder med infektionshygiejne.

Kursets indhold

Auditorkurset i infektionshygiejne tager udgangspunkt i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Deltagerne får indsigt i planlægning, opbygning og anvendelse af, samt praktisk brug af, de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) og andre retningsgivende dokumenter inden for området.

Kurset indeholder lektioner med teori, gruppearbejde og praktiske øvelser i planlægning og gennemførelse af interne audit i sundhedssektoren. Lektionerne behandler emner som forbedringsarbejde, kvalitetsledelse, brug af infektionshygiejniske retningslinjer, risikostyring samt indsamling af infektionshygiejniske data og opfølgning og tilbagemelding på samme. Også diskussion af erfaringer med opfyldelse og efterlevelse af indikatorer indgår. Kurset afsluttes med en test.

Se program for auditorkursus i infektionshygiejne 2019 (pdf)

Tidspunkt og sted

Kurset finder sted i uge 6, mandag - torsdag (4.-7. februar 2019). Kurset afholdes på Statens Serum Institut.

Tilmelding

Skal ske til Christina Brandt Andersen, CBD@ssi.dk senest d. 18. januar 2019. Ved tilmelding skal oplyses: Navn, titel, ansættelsessted, EAN-nr., evt. reference og kontaktperson til brug for fakturering. Der er oprettet venteliste.

Spørgsmål rettes til cbd@ssi.dk.

Pris

Forventet pris 12.000 kr. (excl. moms). Prisen inkluderer kursusmateriale, frokost samt afsluttende middag. Overnatning og rejseomkostninger er ikke inkluderet.

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt
NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt