Auditor-kursus i infektionshygiejne 2023

Få praktisk erfaring og øget kompetence i at udføre intern audit i infektionshygiejne med udgangspunkt i de Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer (NIR)

Målgruppe

Læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer, som arbejder med infektionshygiejne.

Kursets indhold

Auditorkurset i infektionshygiejne tager udgangspunkt i NIR.

Deltagerne får indsigt i planlægning, opbygning og anvendelse af, samt praktisk brug af NIR og andre retningsgivende dokumenter inden for området.

Kurset indeholder lektioner med teori, gruppearbejde og praktiske øvelser i planlægning og gennemførelse af interne audit i sundhedssektoren såvel regionalt som kommunalt. Lektionerne omhandler emner som

  • audit som metode
  • kvalitetsledelse
  • brug af infektionshygiejniske retningslinjer
  • klinisk skøn
  • oplevelse af risiko
  • observation og indsamling af infektionshygiejniske data
  • opfølgning og tilbagemelding på samme
  • diskussion af erfaringer med opfyldelse og efterlevelse af indikatorer.

Kurset afsluttes med en fremlæggelse af auditrapport og opponering.

Undervisere

Hygiejnesygeplejerske Rie Mikkelsen, hygiejnesygeplejerske Karoline Baldur Jensen, hygiejnesygeplejerske Jette Holt, overlæge Brian Kristensen, overlæge Jacob Anhøj m.fl.

Tidspunkt og sted

4 dagskursus i uge 3 mandag - torsdag (16. – 19. januar 2023)

Kursusafgift er 12.000 kr. ex. moms

Kurset kan optage max. 12 deltagere

Seneste bindende tilmeldingsfrist er den 9. december 2022 til jho@ssi.dk

Kurset afholdes på Statens Serum Institut.

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt