Temadag om MRSA udbrud på neonatalafdelinger i Danmark

CEI var vært ved en tværfaglig temadag på Statens Serum Institut

Tidspunkt og sted

Afholdt tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 9.00 - 16.00, Gymnastiksalen, Statens Serum Institut, Ørestads Boulevard 5 (Artillerivej 5), 2300 København S.

Formål

Formålet var at afdække og belyse MRSA problematikker på neonatalafdelinger. Dagen var planlagt i samarbejde med repræsentanter fra det neonatale område, hygiejnesygeplejersker og personale fra CEI. 

Målgruppe

Neonatalsygeplejersker, hygiejnesygeplejersker, infektionshygiejniske enheder, sundhedsplejersker, praktiserende læger, børnelæger, konsultations sygeplejersker, jordemødre og alle andre med interesse for dette område. 

Program

Programmet indeholder links til præsentationer fra dagen.

Tidspunkt Indlæg
9.00 - 9.30 Kaffe og indtjekning
9.30 - 9.35 Velkomst v. Helle Amtsbiller, hygiejnespl. /MPH, CEI.
9.35 - 9.45  Brev fra forældre vedr. MRSA positiv barn v. Pernille Ripadal, hygiejnespl., Region Nord.
9.45 - 10.05 Den historiske udvikling for neonatal sygepleje. Er der trends inden for neonatal sygepleje? v. Janne Weis, klinisk sygeplejespecialist og forsker, RH.
10.05 - 10.30 National overvågning af MRSA v. Andreas Petersen, Afsnitsleder, Chefkonsulent, Biolog, PhD, EUPHEM alumne.
10.30 - 11.00 Mikrobiologi-epidemiologi-Staf. Aureus- resistensproblematikken v. Anne Kjerulf, Overlæge, ph.d., speciallæge i klinisk mikrobiologi, CEI.
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 11.45 Bærerbehandling til neonatale, hvorfor ikke? v. Mette Damkjær Bartels, Overlæge, PhD, Driftsleder af MRSA Viden Center.
11.45 - 12.00 Trillingemors oplevelser i sundhedsvæsenet v. Vicky Donnersborg, Region Sjælland.
12.00 - 12.30 Resultater fra semistruktureret interview af mødre der er blevet smittet med MRSA under indlæggelsen v. Mette Assenholm Kristensen, hygiejnespl., cand.scient.san. Sygehus Lillebælt, Vejle og Marianne Ravn Klinisk sygeplejespecia-list, MKS, IBCLC, Sygehus Lillebælt, Kolding.
12.30 - 13.30 Frokost og posterrunde stand besøg
13.30 - 14.00 Udbrud på nyfødt intensiv avdeling (Single Family Unit) på Drammen Sykehus i Norge, samme stamme med års mellemrum v. Kristoffer Hochnowski Seksjonsoverlege, Nyfødt Intensiv, Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen Sykehus, Vestre Viken HF.
14.00 - 15.10

Oplæg- om erfaringer fra neonatalafd: Hvilke tiltag er iværksat, erfaringer, udfordringer, general infektionshygiejne, adfærds ændringer osv. 

MRSA i Neonatalklinikkenpå Rigshospitalet v. Rikke Louise Stenkjær, afdelingsspl. og Lise Aunsholt, overlæge RH.

MRSA udbrud på Neonatalafsnittet Herlev og Gentofte Hospital t 223 v. Dorthe Mogensen, hygiejnespl. MPH og Susanne Nordby Bojesen Klinisk Udviklings-spl. fra Børne- og Ungeafdeling E 110N Herlev og Gentofte Hospital.
Indlæg fra en tredje neonatalafdeling.

MRSA udbrud på Neonatal afdelingen C74 Sjællands Universitetshospital SUH Roskilde  v. Xiaohui Nielsen, Overlæge og Linda Lüttichau-Holm, Hygiejnesygeplejerske fra Kl. Mikrobiologisk, IHE, Region Sjælland, Roskilde sygehus. 

15.10 - 15.25 Kaffe pause 
15.25 - 15.55 Fremtidens nye resistens mønstre v. Brian Kristensen, afsnitsleder, overlæge/ mikrobiolog, PhD, CEI. 
15.55 - 16.00 Afslutning og tak for i dag v. Helle Amtsbiller, hygiejnespl. /MPH, CEI.