Temadag om kompetenceudvikling af sundhedspersonale i infektionshygiejne

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut inviterer til temadag - Når infektionshygiejne går viralt - om teknologiske undervisningformer.

Formål

Covid-19 viste et stort behov for efteruddannelse af det kliniske personale i infektionshygiejne. Temadagen præsenterer et udsnit af pædagogiske metoder, der involverer teknologi til inspiration til undervisningsformer i det infektionshygiejniske arbejde.

Tidspunkt

Temadagen afholdes som fysisk møde d. 21. november 2023 i gymnastiksalen kl. 9.00 – 15.45, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S. Der er desværre ikke mulighed for virtuel deltagelse.

Målgruppe

Målgruppen er de regionale og infektionshygiejniske enheder samt øvrige undervisere, der er ansvarlige for undervisning og uddannelse af sundhedsvæsenets medarbejdere i infektionshygiejne. Ved tilmelding angives regionalt eller kommunalt tilhørsforhold.

Tilmelding

Tilmelding her med sidste frist for tilmelding d. 10. november 2023 kl. 12. Efter d. 10. november vil du få tilsendt et spørgeskema, som vi vil bede dig besvare og indsende senest d. 13. november 2023.

Foreløbigt program

Program ved temadag om kompetenceudvikling af sundhedspersonale i infektionshygiejne. Præsentationer fra dagen vil efter temadagen kunne downloades, som pdf fra nedenstående program.

Tidspunkt Emne Indlægsholder
9.00 - 9.30 Kaffe og indtjekning  
9.30 - 9.35 Velkomst Brian Kristensen, sektionsleder, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
9.35 - 10.00 Retningslinjer, klinisk skøn og voksenpædagogik Jette Holt, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
10.05 - 10.30 Præsentation af WHO´s Core competencies program Ana Paula Coutinho Rehse, Technical Officer - Infection Prevention and Control , WHO
10.35 - 11.00 Virtuel undervisning – hvordan? Hanne Heimbürger, Gymnasiekonsulent, Center for Undervisningsmidler KP
11.05 - 11.25 e- læring – strøm til bogen eller? Christian Ravn, Lærings dynamo | kursusarkitekt | Software specialist| Investor
11.30 - 11.45 Pause  
11.45 - 12.05 Hvad skal organisationen have på plads for at tilbyde VR træning? Signe Friborg Hjorth, Uddannelsesansvarlig overlæge Simulationscentret Klinisk Udvikling
OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

12.10 - 12.30 Anvendelse af VR i den kliniske praksis – en metode til at få brugen af VR tættere på hverdagen i afdelingen Pernille Krongaard, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske og klinisk vejleder
Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, MCS, Odense Universitetshospital

12.30 - 13.15 Arbejdende frokost med præsentation af VR  
13.15 - 13.35 Simulationstræning som læringsmetode Ane Ellegaard, Kursusleder, anæstesisygeplejerske,
CAMES, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
13.40 - 14.00 In Situ kompetenceudvikling under covid-19 Neel Toxvig, sygeplejerske, Udviklingssygeplejerske cand.scient.san.,
MidtSim Region Midtjylland
14.05 - 14.25 SimEgedal – et simulationslaboratorie i kommunen  Birgitte Petersen, Sygeplejefaglig konsulent SimEgedal·Egedal Kommune

14.30 - 14.50 Video som læringsredskab til understøttelse af det kliniske skøn – Erfaringer fra 'Operating Room Black Box-projektet' på Rigshospitalet. Kjestine Emilie Møller, læge, ph.d-studerende, Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet
14.55 - 15.15 Arbejdende kaffepause med præsentation af VR  
15.15 - 15.35 Praksisfællesskaber og læring Lotte Evron, Lektor/ Ph.d. / Cand. mag. i pædagogik
15.25 - 15.45 Diskussion og afslutning – perspektiver på kommende undervisningsformer Lotte Evron, Lektor,Ph.d. Cand. mag. i pædagogik, KP
Og
Jette Holt, Hygiejnesygeplejerske, cand. pæd.pæd, Ph.d , Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Central Enhed for Infektionshygiejne