Temadag for kommunale ledere

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut inviterer til temadag om organisering af infektionshygiejne i kommunalt regi

CEI afholder en online temadag om organisering af infektionshygiejne i kommunalt regi – læringspunkter set i lyset af covid-19-pandemien onsdag den 22. september kl. 9.30-15.00.

Formålet med temadagen er at adressere et kommunalt ønske om fastholde et stadigt fokus på en kommunal infektionshygiejnisk indsats – på såvel det strategiske som udøvende niveau.

Emner på temadagen er følgende:

  • Udfordringer i den nationale epidemihåndtering (covid-19)
  • Afdækning af den kommunale organisering af infektionshygiejnen
  • Effekten af en infektionshygiejnisk indsats
  • Sundhedsaftaler og implementering af disse
  • Overvågning af infektioner
  • One Health – det drejer sig både om mennesker og dyr
  • Et sammenhængende sundhedsvæsen.

Tidspunkt

Temadagen afholdes virtuelt onsdag den 22. september kl. 9.30-15.00 fra bl.a. Statens Serum Institut. Link til online deltagelse udsendes pr. mail den 21. september 2021.

Målgruppe

Målgruppen er fag-, drifts- og centerchefer, samt andre ledere i de kommunale forvaltninger med strategisk og driftsmæssigt ansvar for levering af infektionshygiejniske serviceydelser/indsatser til borgere.

Tilmelding

Online tilmelding vil være muligt i starten af august via denne hjemmeside og tilmeldingsfrist vil være torsdag den 16. september 2021.

Program

Program ved temadag for kommunale ledere den 22. september 2021 (pdf). Præsentationer fra dagen vil efter mødet kunne downloades, som pdf fra nedenstående program.

Temadag for kommunale ledere - Organisering af infektionshygiejne i kommunalt regi - hvorfor nu det? 
Tidspunkt Emne 
09.30 - 09.40
Velkomst v/ Brian Kristensen, sektionsleder, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
09.40 - 10.00

Afdækning af den kommunale organisering af infektionshygiejnen v/ Jens Kjølseth Møller, klinisk professor, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, lic.et dr.med, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 

10.05 - 10.30
At sætte infektionshygiejnen i rammer – organisationsstudier, styrelser og lovgivning v/ Asja Kunøe, afdelingslæge, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
10.30 - 10.55
Effekten af en infektionshygiejnisk indsats v/ Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
11.00 - 11.10
Strækkeben pause 
11.10 - 11.35
Sundhedsaftalerne – hvilke muligheder giver de? v/ Brian Kristensen,  sektionsleder, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
11.35 - 11.55
At overvåge infektioner - HALT v/ Christian Stab Jensen, specialkonsulent, cand.scient, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
12.00 - 12.30
Frokost
12.30 - 12.50
Udfordringer i den nationale epidemihåndtering – læringspunkter til næste pandemi v/ Tyra Grove Krause, konstitueret faglig direktør, overlæge, speciallæge i samfundsmedicin, ph.d., Infektionsberedskab, SSI
12.55 - 13.15
Intervention i et plejehjem med fokus på kateterrelaterede urinvejsinfektioner v/ Anita Schlippe Rasmussen, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, Hygiejneorganisationen i Frederikssund Kommune
13.20 - 13.40
Intervention over 3 år med håndhygiejne blandt skoleelever v/ Inge Nandrup-Bus, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, Sundhedsplejerske i Fredensborg Kommune
13.45 - 13.55
Strækkeben pause
13.55 - 14.15
One Health – det drejer sig om et samfund med mennesker OG dyr v/ Tinna Urth, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, Rådgivningstjenesten, Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
14.20 - 14.40
Et sammenhængende sundhedsvæsen – hvad betyder det rent praktisk i en infektionshygiejnisk sammenhæng? v/ Jette Holt, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
14.45 - 15.00
Afrunding v/ Brian Kristensen, sektionsleder, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI

Program med forbehold for ændringer