Temadag for kommunale ledere

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut inviterede til temadag om organisering af infektionshygiejne i kommunalt regi

CEI afholdte en online temadag om organisering af infektionshygiejne i kommunalt regi – læringspunkter set i lyset af covid-19-pandemien onsdag den 22. september kl. 9.30-15.00.

Formålet med temadagen var at adressere et kommunalt ønske om at fastholde et stadigt fokus på en kommunal infektionshygiejnisk indsats – på såvel det strategiske som udøvende niveau.

Emner på temadagen var følgende:

  • Udfordringer i den nationale epidemihåndtering (covid-19)
  • Afdækning af den kommunale organisering af infektionshygiejnen
  • Effekten af en infektionshygiejnisk indsats
  • Sundhedsaftaler og implementering af disse
  • Overvågning af infektioner
  • One Health – det drejer sig både om mennesker og dyr
  • Et sammenhængende sundhedsvæsen.

Tidspunkt

Temadagen afholdtes virtuelt onsdag den 22. september kl. 9.30-15.00 fra bl.a. Statens Serum Institut. 

Målgruppe

Målgruppen var fag-, drifts- og centerchefer, samt andre ledere i de kommunale forvaltninger med strategisk og driftsmæssigt ansvar for levering af infektionshygiejniske serviceydelser/indsatser til borgere.

Program

Program ved temadag for kommunale ledere den 22. september 2021 (pdf). Præsentationer fra dagen kan downloades, som pdf fra nedenstående program.

Temadag for kommunale ledere - Organisering af infektionshygiejne i kommunalt regi - hvorfor nu det? 
Tidspunkt Emne 
09.30 - 09.40
Velkomst v/ Brian Kristensen, sektionsleder, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
09.40 - 10.00

Afdækning af den kommunale organisering af infektionshygiejnen v/ Jens Kjølseth Møller, klinisk professor, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, lic.et dr.med, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

10.05 - 10.30
At sætte infektionshygiejnen i rammer – organisationsstudier, styrelser og lovgivning v/ Asja Kunøe, afdelingslæge, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
10.30 - 10.55
Effekten af en infektionshygiejnisk indsats v/ Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
11.00 - 11.10
Strækkeben pause 
11.10 - 11.35
Sundhedsaftalerne – hvilke muligheder giver de? v/ Brian Kristensen,  sektionsleder, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
11.35 - 11.55
At overvåge infektioner - HALT v/ Christian Stab Jensen, specialkonsulent, cand.scient., ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
12.00 - 12.30
Frokost
12.30 - 12.50
Udfordringer i den nationale epidemihåndtering – læringspunkter til næste pandemi v/ Tyra Grove Krause, konstitueret faglig direktør, overlæge, speciallæge i samfundsmedicin, ph.d., Infektionsberedskab, SSI
12.55 - 13.15
Intervention i et plejehjem med fokus på kateterrelaterede urinvejsinfektioner v/ Anita Schlippe Rasmussen, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, Hygiejneorganisationen i Frederikssund Kommune
13.20 - 13.40
Intervention over 3 år med håndhygiejne blandt skoleelever v/ Inge Nandrup-Bus, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, Sundhedsplejerske i Fredensborg Kommune
13.45 - 13.55
Strækkeben pause
13.55 - 14.15
One Health – det drejer sig om et samfund med mennesker OG dyr v/ Tinna Urth, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, Rådgivningstjenesten, Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
14.20 - 14.40
Et sammenhængende sundhedsvæsen – hvad betyder det rent praktisk i en infektionshygiejnisk sammenhæng? v/ Jette Holt, specialuddannet hygiejnesygeplejerske, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI
14.45 - 15.00
Afrunding v/ Brian Kristensen, sektionsleder, overlæge, speciallæge i klinisk mikrobiologi, ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne / Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI