Fagligt Forum 2019

Fagligt Forum afholdes hvert år og er Central Enhed for Infektionshygiejnes dialog- og informationsmøde primært for infektionshygiejniske fagspecialister inden for sundhedssektoren.

Tidspunkt og sted

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 10.00 – 16.00, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, Foredragssalen.

Formål og målgruppe

Fagligt Forum afholdes hvert år og er Central Enhed for Infektionshygiejnes dialog- og informationsmøde primært for infektionshygiejniske fagspecialister inden for sundhedsvæsenet. 

Program

Link til præsentationer fra dagen findes i programmet.

Tidspunkt Emne
09:30 - 10:00 Registrering, kaffe og croissant
10:00 - 10:05 Velkomst, orientering v. Brian Kristensen, overlæge, CEI

Vand – kan også give infektioner
10:05 - 11:20

Vand – en risiko i dit fritidsliv
Jørgen H. Engberg, overlæge, KMA Slagelse Sygehus

Brugsvand på hospitaler 
Taif Muthana Alwan, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet

Legionella – status og revidering af retningslinjer
Søren Uldum, Bakterier, parasitter og svampe, SSI, Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge, CEI

11:20 - 11:30 Pause, strække ben
11:30 - 11:40 Udbrud med Mycobacterium chimaera
Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge, CEI
11:40 - 12:10 Nordisk uddannelse i infektionshygiejne
Anne Kjerulf, overlæge, Jette Holt, Hygiejnesygeplejerske, Brian Kristensen, overlæge, CEI

Nyt fra CEI
12:10 - 13:00 Frokost 

Antibiotikaresistens og infektionshygiejne
13:00 - 14:10 DANMAP – Data om antibiotikaforbrug og -resistens. Nu er det tid til at inddrage infektionshygiejnen
Ute Wolf Sönksen, overlæge, Bakterier, parasitter og svampe, SSI

ICARS – En global indsats for at give lokale/nationale løsninger på antibiotikaresistens
Kåre Mølbak, faglig direktør, Infektionsberedskab, SSI

Forebyggelse af antibiotikaforbrug på plejecentre – kan to timers seminar gøre en forskel?
Jette Nygaard Jensen, cand.scient., ph.d.
Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, KMA, Herlev

14:10 - 14:30 Kaffe, strække ben

Udbrud
14:30 - 15.45 CPO-vejledning, hidtidige erfaringer
Anne Kjerulf, overlæge og Mette Bar Ilan, hygiejnesygeplejerske, CEI

Udbrudsdatabase og udbrudsnetværk
Lone Porsbo Jannok, specialkonsulent, Brian Kristensen, overlæge, CEI

Epi-linx, et udbrudsværktøj
Henrik Hasman, seniorforsker, Bakterier, parasitter og svampe, SSI

Hub-analyse – kan patient-flow medvirke til at få forstå spredning af infektioner på hospital
Camilla Holten Møller, læge, Ph.d-stipendiat, CEI
15:45 - 15:55 Meddelelser og orientering fra CEI
15:55 - 16:00 Afrunding og næste møde