Fagligt Forum 2019

Fagligt Forum afholdes hvert år og er Central Enhed for Infektionshygiejnes dialog- og informationsmøde primært for infektionshygiejniske fagspecialister inden for sundhedssektoren.

Tidspunkt og sted

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 10.00 – 16.00, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, Foredragssalen.

Formål og målgruppe

Fagligt Forum afholdes hvert år og er Central Enhed for Infektionshygiejnes dialog- og informationsmøde primært for infektionshygiejniske fagspecialister inden for sundhedsvæsenet. 

Der er plads til max. 80 deltagere. Indkommer et større antal tilmeldinger, vil repræsentanter fra de infektionshygiejniske enheder have fortrinsret.

Tilmelding

Link til online tilmelding vil være tilgængeligt efter Påske. Frist for tilmelding er d. 15. maj 2019.

Program

Det endelige program forventes klar ultimo april.

I år vil mødet indeholde følgende emner:

  • Udbrud af antibiotika-resistente bakterier
  • Den nye nordiske hygiejneuddannelse
  • Vand og hvordan vi bruger det på hospitaler
  • Overvågning af hospitalsinfektioner.