Fagligt Forum 2019

Fagligt Forum afholdes hvert år og er Central Enhed for Infektionshygiejnes dialog- og informationsmøde primært for infektionshygiejniske fagspecialister inden for sundhedssektoren.

Forslag til emner kan sendes til CEImail@ssi.dk

Tidspunkt og sted

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 10.00 – 16.00, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, Foredragssalen.

Formål og målgruppe

Fagligt Forum afholdes hvert år og er Central Enhed for Infektionshygiejnes dialog- og informationsmøde primært for infektionshygiejniske fagspecialister inden for sundhedsvæsenet. 

Tilmelding

Der er endnu ikke åbent for tilmelding.